Συνεισφορές εκδηλώσεων

2017

Vertiefung der deutsch-polnischen Beziehungen

Dr. Hans-Gert Pöttering besucht die Städte Danzig und Allenstein
Vom 16. bis zum 19. Januar 2017 besucht der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung und Präsident des Europäischen Parlaments a.D., Dr. Hans-Gert Pöttering, die Städte Danzig und Allenstein.

2017

"Adenauer gab uns den Kompass und legte die Gleise"

Berlin feiert den 141. Geburtstag Konrad Adenauers
Mit einer Kranzniederlegung hat die Konrad-Adenauer-Stiftung an den 141. Geburtstag ihres Namensgebers erinnert.

2016

Social Bots und Fake-News – Mediendemokratie in Gefahr?

Potenziale und Gefahren von Social Bots diskutiert
Bedrohen Social Bots die freie Meinungsbildung? Spätestens seit dem Brexit und Donald Trump sind Social Bots ein allgegenwärtiges Thema. Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat in einer Studie Funktionsweise und Gefahren erforscht. Nun ist das Thema während einer Podiumsdiskussion vertieft worden.

2016

Der neue italienische Außenminister zu Besuch in der Konrad-Adenauer-Stiftung

Angelino Alfano im Austausch mit Hans-Gert Pöttering über die Lage in Europa
Am Mittwoch, dem 21.12.2016, kam der neu ernannte italienische Außenminister, Angelino Alfano, zu seinem Antrittsbesuch nach Deutschland und traf mit Hans-Gert Pöttering, dem Vorsitzenden der Konrad-Adenauer-Stiftung und ehemaligen Präsidenten des Europäischen Parlaments, zu einem Gedankenaustausch zusammen.

2016

Vierte Fachtagung zum Bürokratieabbau

Eine Bestandsaufnahme zu den Ansätzen im Bund und in den Ländern
In der inzwischen vierten gemeinsamen Fachtagung "Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung" von Konrad-Adenauer-Stiftung, Fachhochschule des Mittelstandes Bielefeld und dem Bundesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen diskutierten die Teilnehmer den aktuellen Stand des Themas mit einem besonderen Blick auf die Situation von Bürokratieabbau und besserer Rechtsetzung in den Ländern

2016

Experten aus aller Welt informierten sich zu Digitalisierung und Digitaler Agenda in Berlin

Im Rahmen eines Studien- und Dialogprogramms besuchten vom 12. bis 16. Dezember 2016 Digitalisierungsexperten aus den USA, Japan, Estland, Südkorea, Israel und Simbabwe die deutsche Hauptstadt. Die Teilnehmer aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik tauschten sich dabei mit deutschen Gesprächspartnern und Experten über die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung sowie die digitale Agenda der Bundesregierung aus.

2016

Workshop zur Sicherheitspolitik

Die Bundesregierung hat ihr Weißbuch zur Sicherheitspolitik vorgelegt, Russland seine Sicherheitsdoktrinen aktualisiert und die Nato auf ihren Gipfeln in Wales und in Warschau eine Reihe von Erklärungen zur Verteidigungsfähigkeit des Transatlantischen Bündnisses verabschiedet.

2016

Knesset-Abgeordnete aus den Regierungs- und Oppositionsparteien vertiefen ihre Kontakte in Berlin

Die Delegation aus Israel besuchte vom 13. bis 17.12.2016 Berlin. Während ihres Aufenthaltes führte die Delegation Gespräche mit dem Bundestagspräsidenten, Herrn Prof. Dr. Lammert, MdB sowie weiteren hochrangigen Vertretern aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft.

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.