Συνεισφορές εκδηλώσεων

2016

Fit machen für den digitalen Wandel in Europa

"Readie Digital Policy Summit" in Berlin zur Digitalisierung der Zukunft
In der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung fand das "Readie Digital Policy Summit" in Berlin statt. Die Konferenz wurde von der britischen Innovationsstiftung Nesta in Kooperation mit der Konrad-Adenauer Stiftung ausgetragen. Der Einladung folgten politische Akteure aus ganz Europa, die die Digitalisierung gestalten und nachhaltig voranbringen wollen.

2016

Historische Kommission für Schlesien zu Gast bei Wissenschaftliche Dienste/Archiv für Christlich-Demokratische Politik

Im Rahmen ihrer Jahrestagung besucht die Historische Kommission für Schlesien am 30. September 2016 die Hauptabteilung WD/ACDP.

2016

„Die Wurzeln der CDU in der Diskussion“

Auftakt zu neuer Veranstaltungsreihe der Abteilung Zeitgeschichte
„Was heißt heute eigentlich christdemokratisch?“ – Dieser Frage auf den Grund zu gehen, hat sich eine Veranstaltungsreihe der Abteilung Zeitgeschichte zum Ziel gesetzt. Den Auftakt bildete die Beschäftigung mit zwei der für die Katholische Soziallehre relevantesten päpstlichen Sozialenzykliken „Rerum novarum“ und „Quadragesimo anno“. Zwei weitere geplante Sitzungen werden sich mit dem Konservativismus und dem Liberalismus befassen.

2016

"Kontinuierlich Kommunizieren"

Ob analog oder digital, Wahlkämpfer müssen dauerhaft mit ihren Zielgruppen in Kontakt sein - Tag 2 der #IKPK16
Am zweiten Tag der 14. Internationalen Konferenz für Politische Kommunikation diskutierten die Fachleute über den Einsatz von Technologie und klassischen Mitteln in Wahlkampagnen. Läuft Wahlkampf in den nächsten Jahren nur noch über das Internet und können Infobriefe abgeschafft werden?

2016

„Das Digitale kann nicht die face-to-face-Kommunikation ersetzen“

Workshop und Auftakt-Konferenz der #IKPK16 zu politischen Kommunikationsstrategien im US-Wahlkampf
Zum Auftakt der zweitägigen 14. Internationalen Konferenz für politische Kommunikation (IKPK) in Berlin erläuterte der internationale Experte Scott Goodstein Strategien der Bernie-Sanders-Kampagne. In der anschließenden Konferenz gewährten Kampagnen-Strategen exklusive Einblicke in die Wahlkampfarbeit für den Republikaner Ted Cruz. Darüber hinaus diskutierten Experten aus Europa über Populismus und seine Mechanismen.

2016

Föderalismusreform für Asiens älteste Demokratie

Philippinische Delegation zu Gast in Berlin
Eine Delegation von zehn Abgeordneten, Journalisten und Experten aus den Philippinen war vom 25. September bis zum 1. Oktober zu Gast in Berlin. Angesichts der anstehenden Verfassungsreform wollten sich die Gäste aus „Asiens ältester Demokratie“ ein Bild von Föderalismus und Dezentralisierung in Deutschland machen. Die Delegation wurde vom Leiter des Auslandsbüros Philippinen, Bendeikt Seemann, begleitet.

2016

Junge Juristen aus Südosteuropa zum Dialog in Berlin

Vom 25. - 30.09.2016 besuchten eine Delegation junger rumänischer Juristen Berlin. Gemeinsame Rechtsprechung auf EU-Ebene gewinnt immer mehr an Bedeutung, der Diskussions- und Abstimmungsbedarf zwischen den einzelnen EU-Mitgliedern ist entsprechend hoch. Daher sollte das vorliegende Programm nicht zuletzt auch der Netzwerkbildung dienen. "Der Austausch mit den von uns besuchten Institutionen war sehr von Nutzen", so Teilnehmerin Mãdãlina Vlase, Richterin aus Bukarest.

2016

"kulturgeschichten" mit Lena Gorelik

Die Schriftstellerin über ihre deutsch-russisch-jüdische Biografie
Lena Gorelik ist Schriftstellerin und erzählte im Gespräch mit Journalist Michel Abdollahi von ihrer deutsch-russisch-jüdischen Biografie.

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.