Συνεισφορές εκδηλώσεων

"Es geht um nationale Machtkämpfe"

Japanische und deutsche Sicherheitsexperten sehen keine Kriegsgefahr im ostchinesischen Meer

Vor einigen Monaten hat die japanische Regierung ihre Sicherheits- und Verteidigungsstrategie in einigen Bereichen geändert. Die Regierung unter Ministerpräsident Shinzo Abe nimmt so nun eine „proaktive“ Rolle ein. „Japan vollzieht mit den Reformen keine Revolution, sondern eine langsame Entwicklung“, sagte Michito Tsuruoka, wissenschaftlicher Mitarbeiter des National Institute for Defense Studies in Tokio bei der Diskussionsveranstaltung zum "Deutsch-Japanischen Sicherheitsdialog" der Konrad-Adenauer-Stiftung.

"Es hat sich etwas in den Köpfen der Amerikaner verändert"

9/11 und die Folgen

Der Tagesspiegel-Korrespondent in Washington, Dr. Christoph von Marschall, hat die Folgen des 11. Septembers 2011 relativiert. Bei einem Vortrag in der Berliner Akademie sagte er: „9/11 war selbstverständlich ein einschneidendes Erlebnis. Dennoch hat sich dadurch nicht für alle alles geändert.“

"Europa brauchte immer Krisen, um voranzukommen"

Senator Mario Monti beim Europa-Forum

Die Finanzkrise in Europa scheint vorerst gebannt, dennoch steht die Europäische Union weiter vor großen Herausforderungen. Nach innen geht es um nicht weniger als ihre Legitimität gegenüber der eigenen Bevölkerung, nach außen zeigt die Konfrontation in der Ukraine, wie zerbrechlich Stabilität in unserer direkten Nachbarschaft ist. Trotz notwendiger Reformen bestehe jedoch kein Grund für Alarmismus, beruhigt Mario Monti. „Europa brauchte immer Krisen, um voranzukommen“, so Italiens Ministerpräsident a.D. beim ‚Europa-Forum‘ der Konrad-Adenauer-Stiftung in Frankfurt.

"Europa hinkt hinterher"

3. Transformationskonferenz Digitalisierung

In Berlin hat die dritte von insgesamt vier Transformationskonferenzen der Konrad-Adenauer-Stiftung stattgefunden. Nach der Zukunft der Volksparteien und der Zukunft des Westens ging es dieses Mal um das weite Feld der Digitalisierung.

"Europa ist die Zukunft unseres Landes"

Philipp Mißfelder, Bundesvorsitzender Junge Union Deutschlands

Interview mit dem Bundesvorsitzenden der Jungen Union Deutschlands, Philipp Mißfelder, anlässlich des europäischen Jugendkongresses "In Verantwortung und Freiheit für ein geeintes Europa" am 29./30. Juni 2007 in Leipzig.

Zavadska/Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

"Europa kann sich nur behaupten, wenn es sich zusammenhält"

EU-Freiheiten, wirtschaftliche und soziale Entwicklung, Sicherheit und Außenpolitik, aber auch Populismus und Brexit. Wie soll es weitergehen? Über die Zukunft der Europäischen Union diskutierten die Bürger mit prominenten Gästen aus Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft am 1. April 2019 in Potsdam.

"Europa muss seinen ungehobenen Schatz bergen"

Studie zum europäischen Binnenmarkt mahnt zu weiteren Reformen

Mit dem Binnenmarktprojekt hat die Europäische Union die wirtschaftliche und politische Integration deutlich vertieft, dennoch tut Europa zu wenig für seinen gemeinsamen Markt und verschenkt damit eine wertvolle Chance. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie „Europas Binnenmarkt – Wachstumsmarkt mit Potenzial“, die gemeinsam von der Konrad-Adenauer-Stiftung und dem Institut der deutschen Wirtschaft in Berlin präsentiert wurde.

"Europa muss wieder Vorbild werden"

UN-Flüchtlingshochkommissar Grandi mahnt zu mehr Solidarität in der globalen Flüchtlingskrise

UN-Flüchtlingshochkommissar Filippo Grandi sprach sich für mehr Solidarität und für die Rückbesinnung auf humanitäre Prinzipien mit Blick auf die Flüchtlingsthematik aus. „Europa muss wieder Vorbild werden“, forderte er am Montag bei einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung. Er ermutigte Europa dazu, sich wegzubewegen von der „vorherrschenden Politik nationaler Eigeninteressen“. Denn nach den beiden Weltkriegen und dem Kalten Krieg des 20. Jahrhunderts habe es ebenfalls Völkerwanderungen gegeben, die Europa mit Toleranz und Offenheit erfolgreich gemeistert habe.

"Feuchtgebiet des Kulturellen"

In Konstanz wird zum 31. Mal der Deutsche Lokaljournalistenpreis vergeben

Anlässlich der 31. Preisvergabe des Deutschen Lokaljournalistenpreises hat sich der Kultur- und Literaturwissenschaftler Prof. Dr. Rüdiger Görner für eine Stärkung des Regionalen und Lokalen ausgesprochen.

"Firmen werden in der Zukunft mit unbefristeten Verträgen werben"

Generationengerchtigkeit - gleich Chancen für Jüngere und Ältere?

Der deutsche Arbeitsmarkt ist im Wandel. Es gibt immer mehr Leihbeschäftigungsverhältnisse, befristete Verträge und die Rente mit 67. Die verschiedenen Generationen sind jedoch unterschiedlich von diesem Strukturwandel betroffen und es gilt daher auch individuelle Lösungen zu finden. Bei den Jungen spielt die Ausbildung die entscheidende Rolle für die erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt. Älteren Generationen muss der Wiedereinstieg in ein normales, geregeltes Arbeitsverhältnis erleichtert werden. Überschattet wird diese Debatte vom demographischen Wandel und seinen Folgen.

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.