Συνεισφορές εκδηλώσεων

2016

Europa wieder "schmackhaft" machen

του Susanne Kruza

Bericht von der KAS-Sommer-Schule in Straßburg
„Wer sind wir in Europa? Und welches sind die Herausforderungen und Perspektiven der europäischen Werte-Gemeinschaft?“ Diese Fragen stellten sich 23 deutsche und französische Studierende der KAS-Sommer-Schule, die vom 9. bis 16. September 2016 in Straßburg stattfand. Unterstützt wurde die Veranstaltung durch das Auslandsbüro Frankreich der Konrad-Adenauer-Stiftung. Auftakt der Veranstaltung bildeten Fragen nach der eigenen Identität, der nationalen, sowie auch der europäischen Identität. Fühlen wir uns europäisch oder eher deutsch oder französisch? Was bedeutet es, Europäer zu sein?

2016

Die Akademie als „Höhle der Löwen“

Start-Ups aus dem Bildungssektor präsentieren sich in Berlin
Das Setting in der Akademie erinnert an die derzeit ausgestrahlte, überaus erfolgreiche TV-Sendung „Höhle der Löwen“. Hier wie da werben Start-Ups vor einem Publikum für ihre mal mehr mal weniger innovative Geschäftsidee. Und doch gibt es drei Unterschiede.

2016

Die Zukunft kann kommen

του Tobias Wangermann

forum digital diskutiert neue Leitlinien zur Netzneutralität
Ein Podium mit Vertretern von Regulierungsbehörden, Zugangs- und Inhalteanbietern sowie der Zivilgesellschaft diskutierte bei einer Neuauflage des „forum digital“ die neuen Leitlinien zur Netzneutralität und ihre Auswirkungen auf die Zukunft des Internets.

2016

Stärkung der Demokratieförderung in Uganda

NGO-Vertreter aus Uganda zu Besuch in Berlin und Bonn
Wie geht gute Regierungsführung und kommunale Demokratie in Deutschland? Neun Multiplikatoren aus dem afrikanischen Land sind vom 18.-24.September 2016 im Rahmen eines Deutschlandseminars Gast der KAS und wollen Impulse für ihre Arbeit in der Heimat erfahren.

2016

IPPForb 2016

Audio- und Videodokumentation
Vom 12. bis 14. September 2016 fand in Berlin die Internationale Parlamentarierkonferenz (IPPForb) zum Thema Schutz der Religionsfreiheit statt. An dieser Stelle dokumentieren wir die Höhepunkte.

2016

Politische Nachwuchskräfte aus Asien informieren sich über moderne Parteiorganisation und Kommunalpolitik

Mitglieder der 6. Konrad Adenauer School for Young Politicians (KASYP) besuchten vom 04. bis 10. September Berlin und Thüringen. Die Teilnehmer aus verschiedenen asiatischen Ländern, die bereits seit Anfang 2015 mehrere gemeinsame Seminare in Asien hatten, interessierten sich insbesondere für moderne Parteiorganisation und -kommunikation sowie deutsche Wirtschafts-, Sozial- und Kommunalpolitik.

2016

„As you like it“?

Europäische Germanisten bei der KAS tagen über Kanon-Bildung und Kultur im 21. Jahrhundert
„Klassiker sind Dichter, die man loben kann, ohne sie gelesen zu haben,“ schreibt GilbertKeith Chesterton. Und warum soll man heute noch Shakespeare und Cervantes lesen?Beider 400. Todestag fällt auf den 23. April dieses Jahres. Allerdings nach zweiverschiedenen Kalendern, dem gregorianischen und dem julianischen! Damit ist bereitseines der Probleme von Kanonisierungsprozessen bezeichnet: die Frage des Maßstabs.

2016

Mobilität im 21. Jahrhundert

70 Prozent der kolumbianischen Bevölkerung leben in den großen Städten des Landes. Kolumbien verliert jährlich ca. 2 Prozent des Bruttosozialprodukts aufgrund von Verkehrsstaus und ein Kolumbianer verbringt ca. 20 Tage pro Jahr in einem Bus, um zur Arbeit zu kommen. Umweltfreundliche und nachhaltige Lösungen für den Verkehr in den Großstädten sind daher dringliche Themen für die Entscheidungsträger in Kolumbien.

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.