Συνεισφορές εκδηλώσεων

2016

DRINGLICH. NACHHALTIG. NOTWENDIG

Jugendpolitiktag in Köln
Du, Deine Umwelt und gutes Leben?!

2016

Auslandskonferenz des Arbeitskreises Junge Außenpolitiker in Stockholm

του Daniela Braun, Patrick Keller

Im Mai 2016 tagte der Arbeitskreis Junge Außenpolitiker der Konrad-Adenauer-Stiftung (AK) auf Einladung des Regionalprojekts Nordische Länder (KAS-Büro Riga) in Stockholm, um sich über die aktuellen außen- und sicherheitspolitischen Herausforderungen in der nordisch-baltischen Region auszutauschen.

2016

Die deutsche G-20-Präsidentschaft

του Daniela Braun, Patrick Keller

Deutschland wird im Dezember 2016 die G-20-Präsidentschaft übernehmen. In der Gruppe der 20 haben sich die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer sowie die Europäische Union auf Ebene der Minister sowie Staats- und Regierungschefs in einem informellen Forum der Kooperation und Konsultation zusammengeschlossen. Während die Agenda zunächst auf Themen des internationalen Finanzsystems beschränkt war, hat sie sich seit der Gründung deutlich verbreitert und schließt vielfältige globale Herausforderungen ein.

2016

„Europa muss sich weiterentwickeln, um zu bestehen“

Australiens Außenministerin Bishop zu Gast in Berlin
Die Außenministerin Australiens, Julie Bishop, sieht Europa an einem historischen Wendepunkt. Trotz der Bedrohungen durch den Terrorismus, der Krimkrise, den Herausforderungen durch die Migration und den Folgen des Brexits, müsse das europäische Projekt erfolgreich bleiben. Nicht nur ihr Land habe ein Interesse daran, sondern Menschen überall auf der Welt. Der Kontinent müsse gemeinsam mit den USA und Australien leuchtendes Vorbild für Demokratie, Menschenrechte und Freiheit bleiben.

2016

Berufliche Perspektiven: Deutsche Außenpolitik mitgestalten – Wie und wo?

του Daniela Braun, Patrick Keller

Bericht zum Workshop des Arbeitskreis Junge Außenpolitiker in Berlin
Am Freitag, den 11. Dezember 2015 hat der Arbeitskreis Junge Außenpolitiker einen Workshop für Studenten und Studentinnen, die einen Berufseinstieg im Bereich der internationalen Politik planen, durchgeführt.

2016

„Enger Austausch zwischen Religion und Politik“

Außenminister beim Heiligen Stuhl zu Gast
Auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung sprach der Außenminister beim Heiligen Stuhl, Erzbischof Paul Richard Gallagher, über das Verhältnis von Religion und Diplomatie in der internationalen Politik.

2016

Intensive Gespräche über Antisemitismus und aktuelle Erscheinungsformen

Hilfe und Anregung beim Seminar für Teilnehmer des DenkT@g-Wettbewerbs
Teilnehmer des diesjährigen Wettbewerbs haben vergangenes Wochenende am Seminar in Berlin teilgenommen. Gleich nach der Anreise zur Akademie am Freitag begann der wichtigste Teil des Programms – ein Technik-Workshop geleitet von Michael Aldick.

2016

„Unverzichtbare Brückenbauer“

Vor 75 Jahren begann die Vertreibung der Russlanddeutschen
Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat auf einer Gedenkveranstaltung in der Konrad-Adenauer-Stiftung an den Beginn der Deportationen der rund 800.000 Russlanddeutschen vor 75 Jahren erinnert.

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.