Εκδότης Αντικειμένων

Συνεισφορές εκδηλώσεων

Publikationen

Studien- und Dialogprogramm für Nachwuchspolitiker aus Kroatien und Slowenien

Auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung sind in dieser Woche Nachwuchspolitiker aus Kroatien und Slowenien zu Gast in Berlin. Sie werden sich mit deutschen Institutionen der politischen Bildung wie Landeszentralen, (Volkshoch-)Schulen etc. vertraut machen und dabei ihr parteipolitisches Netzwerk erweitern.

Sammelband "Politischer Extremismus im Vergleich" erschienen

Band 3 der Schriftenreihe Politische Bildung der KAS

Der Sammelband "Politischer Extremismus im Vergleich" in der Schriftenreihe Politische Bildung der Konrad-Adenauer-Stiftung ist erschienen. Zahlreiche Experten und Expertinnen untersuchen vergleichend die Extremismusformen Rechts- und Linksextremismus sowie Islamismus, beleuchten Radikalisierungsverläufe und bieten Präventionsansätze, um so einen Beitrag zum Demokratieschutz zu leisten.

(Il)legal Highs. Der alltägliche Drogenkonsum in der Leistungsgesellschaft und seine Folgen

Kompaktseminar der KAS vom 16. bis 19. März 2017 in Berlin

Legale und illegale Drogen in der heutigen Gesellschaft, mit diesem oft nur wenig beleuchteten Thema setzte sich das Kompaktseminar „(Il)legal Highs“ Mitte März in Berlin auseinander. Drogen und Suchtmittel führen zu erheblichen gesundheitlichen, sozialen und volkswirtschaftlichen Schäden. Über deren Wirkmechanismen und Gefahren sind die wenigsten hinreichend informiert.

Bedeutung von interreligiösem Dialog

Delegation aus Tansania

Am 23. März traf eine Delegation hochrangiger religiöser Würdenträger aus Tansania mit Frank Priess, stellvertretender Leiter der Hauptabteilung Europäische und Internationale Zusammenarbeit (EIZ) und Dr. Karlies Abmeier, Leiterin des Teams Religions-, Integrations- und Familienpolitik in der Hauptabteilung Politik und Beratung, zusammen. Thema war die Bedeutung des interreligiösen Dialogs um Extremismus und Radikalismus vorzubeugen.

Distance doesn´t matter

Konrad-Adenauer-Stiftung eröffnet neues Auslandsbüro in Australien

Im Parlamentsdreieck und Regierungsviertel der Hauptstadt Canberra hat die Konrad-Adenauer-Stiftung ein neues Auslandsbüro eröffnet.

Wie sicher ist das Netz wirklich?

Ein Überblick über Chancen und Risiken der Digitalisierung für Wirtschaft, Gesellschaft und Politik

BMI, BSI und BfV: Das ist keine Zeile aus einem deutschen Rap-Song, sondern nur drei der vielen Akteure auf dem Gebiet der Cybersicherheit. Mit einer kurzen Einführung zu den zahlreichen beteiligten Stellen starteten 22 Stipendiaten und Stipendiatinnen in ein viertägiges Seminar rund um die Bedrohungen aus dem Netz.

Zeitenwende in Amerika? Die ersten 70 Tage des Präsidenten Donald Trump

Eine Bilanz des Wiesbadener Gesprächs 27. März 2017

„Trotz bombastischer Rhetorik regiert er stümperhaft“. Diese Bilanz der ersten 70 Tage Donald Trumps im Weißen Haus zog der Politikwissenschaftler Dustin Dehéz vor 260 Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Wiesbadener Gesprächs der Konrad-Adenauer-Stiftung.

„Früher galt hast Du was, bist Du was. Heute gilt hasst Du was, bist Du was“

Neue Medien - neue Medienethik?

Während die Digitalisierungsmesse Cebit in Hannover auf die Zielgerade einbog, diskutierten im Forum des Sparkassenverbandes Niedersachsen Vertreter aus Rechtswissenschaft, Politik, Kirchen und der Interessenvertretung von Facebook in Deutschland vor über 300 Zuhörern darüber, anhand welcher Richtschnur und mit welchen Instrumenten sich die Kommunikation in den Sozialen Medien entwickeln solle oder könnte, damit die Gesellschaft dadurch bereichert und nicht durch Hate Speech oder Shitstorms gefährdet werde.

"Europa hat wesentlich dazu beigetragen, Frieden und Freiheit zu sichern"

Rolf-Dieter Krause referierte in Stadthagen über Europa

Auf großes Interesse sind die Ausführungen des ehemaligen Leiters des ARD-Studios Brüssel, Rolf-Dieter Krause, zum Thema "60 Jahre Römische Verträge – Wird Europa das Opfer von Populisten" gestoßen. Rund 200 Besucher verfolgten im Saal des Ratskellers Stadthagen seinen Ausführungen.

Open Data ist eine Frage der Kultur

Auf der CEBIT 2017 diskutierten Experten darüber, wie man das Open-Data-Potenzial ausschöpfen kann

Ist es eigentlich sinnvoll von Open Data, von frei verfügbaren Daten zu sprechen in Zeiten, in denen Datenschutz und Privatsphäre höchste Priorität haben? Ja, muss die klare und eindeutige Antwort lauten, glaubt man den vier Experten, die beim Open-Data-Panel der Konrad-Adenauer-Stiftung auf der CEBIT 2017 diskutierten. Denn: Von Open Data profitieren die Wirtschaft, die Gesellschaft und die Regierungen.

Εκδότης Αντικειμένων

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.