Εκδότης Αντικειμένων

Συνεισφορές εκδηλώσεων

Publikationen

Stärkung der Demokratieförderung in Uganda

NGO-Vertreter aus Uganda zu Besuch in Berlin und Bonn

Wie geht gute Regierungsführung und kommunale Demokratie in Deutschland? Neun Multiplikatoren aus dem afrikanischen Land sind vom 18.-24.September 2016 im Rahmen eines Deutschlandseminars Gast der KAS und wollen Impulse für ihre Arbeit in der Heimat erfahren.

IPPForb 2016

Audio- und Videodokumentation

Vom 12. bis 14. September 2016 fand in Berlin die Internationale Parlamentarierkonferenz (IPPForb) zum Thema Schutz der Religionsfreiheit statt. An dieser Stelle dokumentieren wir die Höhepunkte.

Politische Nachwuchskräfte aus Asien informieren sich über moderne Parteiorganisation und Kommunalpolitik

Mitglieder der 6. Konrad Adenauer School for Young Politicians (KASYP) besuchten vom 04. bis 10. September Berlin und Thüringen. Die Teilnehmer aus verschiedenen asiatischen Ländern, die bereits seit Anfang 2015 mehrere gemeinsame Seminare in Asien hatten, interessierten sich insbesondere für moderne Parteiorganisation und -kommunikation sowie deutsche Wirtschafts-, Sozial- und Kommunalpolitik.

Individuelle Integration

Gesprächsrunde des Canisius-Kollegs am Alfred-Delp-Tag

Wie kann die Integration der fast eine Million Flüchtlinge gelingen, die 2015 und 2016 nach Deutschland kamen? Diese Frage diskutierten Schüler des Canisius-Kollegs bei ihrer Podiumsdiskussion mit Experten im Akademie-Forum der Konrad-Adenauer-Stiftung. Eine zusammenfassende Antwort könnte lauten: Mit Gelassenheit, Selbstreflektion und Respekt gegenüber fremden Angewohnheiten müssen wir uns um jeden Einzelnen kümmern. Was die Geflüchteten jetzt brauchen? Arbeit, Bildung und deutsche Freunde.

„As you like it“?

Europäische Germanisten bei der KAS tagen über Kanon-Bildung und Kultur im 21. Jahrhundert

„Klassiker sind Dichter, die man loben kann, ohne sie gelesen zu haben,“ schreibt GilbertKeith Chesterton. Und warum soll man heute noch Shakespeare und Cervantes lesen?Beider 400. Todestag fällt auf den 23. April dieses Jahres. Allerdings nach zweiverschiedenen Kalendern, dem gregorianischen und dem julianischen! Damit ist bereitseines der Probleme von Kanonisierungsprozessen bezeichnet: die Frage des Maßstabs.

Langsamer Fortschritt im Land der „Lady“

Über den Friedensprozess und die aktuelle Lage in Myanmar sprach Dr. Norbert Eschborn im Außenpolitischen Gesprächskreis

China und Indien führten seit 1945 drei Kriege miteinander – und Myanmar liegt mittendrin: „Geostrategisch komplizierter geht es kaum“, befand Dr. Norbert Eschborn im Außenpolitischen Gesprächskreis in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung. Dort berichtete der Auslandsmitarbeiter in Yangon (Rangun) von den drängendsten Problemen in dem südostasiatischen Land.

Mobilität im 21. Jahrhundert

70 Prozent der kolumbianischen Bevölkerung leben in den großen Städten des Landes. Kolumbien verliert jährlich ca. 2 Prozent des Bruttosozialprodukts aufgrund von Verkehrsstaus und ein Kolumbianer verbringt ca. 20 Tage pro Jahr in einem Bus, um zur Arbeit zu kommen. Umweltfreundliche und nachhaltige Lösungen für den Verkehr in den Großstädten sind daher dringliche Themen für die Entscheidungsträger in Kolumbien.

Frauen in Politik, Wirtschaft und Geschichte

Seminar für Frauen des Deutschen Frauenrings Ortsgruppe Wilhelmshaven

„Nichts ist unbequemer als die Freiheit. Aber auch nichts ist begehrenswerter.“

Gedanken über die Demokratie

„Wir haben immer eine Wahl, und sei`s, uns denen nicht zu beugen, die sie uns nahmen“. Zum Internationalen Tag der Demokratie las Udo Scheer in Frankfurt aus der von ihm verfassten Biographie über Reiner Kunze.

Vielfalt Leben – Neues entdecken

Woche der Demokratie 2016

Unter dem Motto "Vielfalt leben – Neues entdecken" stand der Kreativtag im Theater Alte Brücke an dem sich Schülerinnen und Schüler der Bergiusschule Frankfurt beteiligten. Im Mittelpunkt stand das eigene Erleben und die Begegnung mit dem Thema "Freiheit und Demokratie".

Εκδότης Αντικειμένων

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.