Εκδότης Αντικειμένων

Συνεισφορές εκδηλώσεων

Publikationen

Summer Schools "Who are we in Europe?"

Treffen mit Dr. Hans-Gert Pöttering in Berlin

Teilnehmer der internationalen Summer Schools 2015 „Who are we in Europe?“ haben sich vom 27. bis 30. November 2015 zu einem Nachbereitungsseminar in Berlin getroffen.

„junge wilde alte CDU“

70 Jahre Volkspartei. Weichenstellungen für Deutschland

Veranstaltung in Magdeburg - im Rahmen der Themenreihe "25 Jahre Sachsen-Anhalt - Von der Neugründung zum Zukunftsland in der Mitte Deutschlands

„Haben wir (noch) das richtige Betriebssystem?“

Veränderung ist normal: das Wetter ändert sich, Parteien werden gewählt und wieder abgewählt, manches Gesicht bleibt länger sichtbar, andere verschwinden bald von der politischen Bühne. Aber es gibt Zeiten, in denen sich Veränderungen häufen, besser auftürmen und viele mit der Verarbeitung nicht mehr zurechtkommen. Es droht das Gemeinsame, der Zusammenhalt verloren zu gehen.

Bilanz der EU-Zentralasienstrategie fällt nüchtern aus

Experten sehen Herausforderungen im Bereich Energie und Sicherheit in den Staaten Zentralasiens

Zentralasien ist schon immer ein wichtiges Bindeglied zwischen Europa und Asien. Die dazugehörigen Staaten Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan haben seit der Auflösung der Sowjetunion entscheidende Entwicklungen vollzogen. Im Jahr 2007 brachte die Europäische Union ihre Strategie für eine vertiefte Partnerschaft mit Zentralasien auf den Weg.

Stipendiaten jazzen für den guten Zweck

Knapp tausend Euro - so viel hat die Hochschulgruppe Konstanz bei einem eigens organisierten Benefizkonzert im November eingenommen. Die Stipendiatinnen und Stipendiaten verbanden soziales und musikalisches Engagement, um Spenden für die Kinder- und Jugendhospizarbeit zu sammeln. Das Konzert fand im Rahmen der Aktionslinie zum 50-jährigen Jubiläum der Begabtenförderung der Konrad-Adenauer-Stiftung statt.

DDR: Mythos und Wirklichkeit

Wie die SED-Diktatur den Alltag der DDR-Bürger bestimmteEröffnung der WANDERAUSSTELLUNG der Konrad-Adenauer-Stiftung

Eine leistungsfähige Infrastruktur für Sachsen-Anhalt

Veranstaltung in Merseburg - im Rahmen der Themenreihe "25 Jahre Sachsen-Anhalt - Von der Neugründung zum Zukunftsland in der Mitte Deutschlands"

Unsere Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt zukunftsfähig gestalten!

Veranstaltung in Haldensleben - im Rahmen der Themenreihe "25 Jahre Sachsen-Anhalt - Von der Neugründung zum Zukunftsland in der Mitte Deutschlands"

Nie eine Selbstverständlichkeit

Knesset-Vorsitzender wirbt in Berlin für eine Intensivierung des Jugendaustauschs

Hohe Ehre für die Konrad-Adenauer-Stiftung: Knesset-Präsident Yuli Edelstein machte auf seiner ersten offiziellen Deutschland-Reise auch Station in der Akademie in Berlin.

In den Krisenmodus umstellen

Silberhorn mahnt schnelleres und entschiedeneres Handeln in der Flüchtlingskrise an

Thomas Silberhorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, fordert in der Flüchtlingskrise ein früheres und entschiedeneres Handeln. Bei einer Veranstaltung in Berlin sagte er: „Etablierte Verfahren müssen vom Schönwetter- auf den Krisenmodus umgestellt werden.“ Er bemängelte unter anderem, dass es nach Informationen der innenpolitischen Experten derzeit allein in Deutschland acht unterschiedliche Registrierungsverfahren für Flüchtlinge gebe. Unter den gegebenen Umständen sei das kontraproduktiv.

Εκδότης Αντικειμένων

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.