Εκδότης Αντικειμένων

Συνεισφορές εκδηλώσεων

Publikationen

Zachor! – Das einstige Jüdische Vilne

Perspektiven auf das „Jerusalem des Nordens“

Mit der Eröffnung der Gemäldeausstellung unter dem Titel „Zachor! – Das einstige Jüdische Vilne“ läutete die Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung am Abend des 26. August das Ende der Sommerpause ein.

Günter Rinsche-Kreis diskutiert über "neue Formen der kommunalen Demokratie"

Auf Einladung der KommunalAkademie diskutierte der Günter Rinsche-Kreis im Politischen Bildungsforum Baden-Württemberg der KAS über „neue Formen der kommunalen Demokratie“. Das kommunale Expertengremium unter der Leitung von Minister a.D. Franz Schuster beschäftigte sich mit Wegen der bürgerschaftlichen Mitverantwortung im Vorfeld kommunaler Entscheidungsprozesse zur Ergänzung und Legitimierung lokaler repräsentativ-demokratischer Strukturen. Von besonderem Interesse war der Vortrag von Bundesminister a.D. Dr. Heiner Geißler zu den kommunalpolitischen Schlussfolgerungen aus „Stuttgart 21“.

Interkulturelles Demokratie-Frühstück

Am Sonntag, den 09. August 2015 lud die Bremer Hochschulgruppe der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kooperation mit dem Politischen Bildungsforum der KAS rund 40 Flüchtlinge zum Interkulturellen Demokratie-Frühstück ein. Die Stipendiaten der KAS nutzten die Gelegenheit, um mit den Flüchtlingen über die Konrad-Adenauer-Stiftung und die Demokratie in Deutschland zu sprechen und sich untereinander auszutauschen.

Zuhause bleiben im Alter

KommunalAkademie diskutiert "Wunsch und Wirklichkeit"

Die KommunalAkademie veranstaltete eine Fachkonferenz zum Thema „Wohnort-nahe, Sozialraum-orientierte Versorgung und Betreuung Hilfs- und Pflegebedürftiger“. Die Teilnehmer diskutierten über professionelle Dienstleistungen und soziale Netzwerke sowie über bauliche Veränderungen in der Wohnung, im Wohnumfeld und im stadträumlichen Quartier.

Kooperation zwischen KAS und ELES-Studienwerk in der Journalistenausbildung

„Begabtenförderung ist aktive Demokratieförderung“

Ab sofort nimmt die Konrad-Adenauer-Stiftung auch journalistisch talentierte Stipendiatinnen und Stipendiaten des jüdischen Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerks (ELES) in die Journalistische Nachwuchsförderung (JONA) auf. Eine entsprechende Kooperation beider Stiftungen ist am Mittwoch von ELES-Direktor Rabbiner Prof. Walter Homolka, KAS-Generalsekretär Michael Thielen, JONA-Leiter Dr. Marcus Nicolini und ELES-Geschäftsführer Jo Frank unterzeichnet worden. Der Festakt fand in den Räumlichkeiten des American Jewish Commitee (AJC) im Mosse-Palais in Berlin statt.

"Engagement muss immer sexy bleiben!"

Die Lange Nacht der Politik - Farbe bekennen!

Es ist kurz nach sechs, das Kulturzentrum Merlin füllt sich zunehmend mit Gästen, als Dr. Stefan Hofmann den Startschuss für ein Experiment gibt. Die erste „Lange Nacht der Politik“ der Konrad-Adenauer-Stiftung beginnt. Der Abend ist als Fest für das Engagement, aber auch als Plattform für gegenseitigen Austausch gedacht und soll Lust auf Beteiligung machen. Es soll aber auch zeigen, dass Engagement nicht nur Arbeit ist, sondern Spaß machen kann.

Kinos in Mecklenburg-Vorpommern

"Der letzte Vorhang" oder bessere Abspielförderung?

Transkription der kommunalpolitischen Konferenz vom 07.05.2015 in Schwerin

Seminar: Preußen in Berlin und Brandenburg

Vom 23.-26.7.15 führte das politische Bildungsforum Berlin der Konrad Adenauer Stiftung ein Seminar zur preußischen Geschichte in Berlin und Brandenburg durch.

Bundeshauptstadt Berlin

Vom 16.-19.07.2015 fand das vom Politischen Bildungsforum Berlin organisierte Seminar „Bundeshauptstadt Berlin“ statt. Die Teilnehmer reisten aus dem gesamten Bundesgebiet an.

Keine Kassandrarufe

Professor Ferdinand Kirchhof, Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, sprach vor 170 Zuhörern in Greifswald über den demographischen Wandel im Spiegel des Verfassungsrechts und diskutierte darüber anschließend mit Justizministerin Kuder und Greifswalder Rechtsprofessoren.

Εκδότης Αντικειμένων

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.