Εκδότης Αντικειμένων

Συνεισφορές εκδηλώσεων

Publikationen

Ist Versöhnung möglich?

Kontroverse Diskussion anlässlich 70 Jahre Ende 2.Weltkrieg

Gesundheit und Menschlichkeit als herausragende Ziele der internationalen Politik

Die diesjährige BALMUN-Konferenz des Innerstädtischen Gymnasiums HRO steht unter dem Motto 'Health and Humanity'

Europa im Wandel – Literatur, Werte und Europäische Identität

Staatspräsidentin Litauens eröffnet viertägige Konferenz

Litauens Präsidentin Dalia Grybauskaitė hat in Vilnius im Beisein von Dr. Hans-Gert Pöttering die Konferenz der Konrad-Adenauer-Stiftung „Europa im Wandel - Literatur, Werte und Europäische Identität“ eröffnet. Angesichts der aktuellen Herausforderungen, beschwor sie die Einheit und Stärke Europas. Nur so könne Europa den Erwartungen seiner Bürger gerecht werden.

Wer vergisst, der stirbt!

György Konrád zu Besuch im Gymnasium Steglitz

160 Ohren lauschten gespannt, 80 Münder blieben mucksmäuschenstill und 80 Augenpaare hingen gebannt an den Lippen des ungarischen Zeitzeugen und Autors György Konrad. Mit seinen Lesepassagen und Schilderungen über die Verfolgung und Ermordung der Juden während der Zeit des Nationalsozialismus fesselte er die 80 Schüler/innen des Gymnasiums Steglitz.

„Demokratie braucht Demokraten!“

Erste Bonner Rede zur Demokratie am 22. Mai im Museum Koenig in Bonn

Am 1. September 1948 fand im Zoologischen Museum Koenig in Bonn die feierliche Eröffnung des Parlamentarischen Rates statt. Das neugegründete Büro Bonn der KAS nutzte den Genius loci, um am 22. Mai 2015, in zeitlicher Nähe zum Gründungstag der Bundesrepublik, seine neue Veranstaltungsreihe „Bonner Rede zur Demokratie“ zu starten.

Große Streuung der Bildungsleistungen in der Welt

Prof. Ludger Wößmann stellt neues Buch über die Bedeutung von Bildung für wirtschaftliches Wachstum vor

Ein hohes Bildungsniveau an Schulen führt zu individuellem und gesellschaftlichem Wohlstand. Prof. Ludger Wößmann macht dies an Ergebnissen internationaler Schülertests fest. „Das Wissenskapital der Länder hat Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum“, sagte Wößmann bei einer Gesprächsrunde der Konrad-Adenauer-Stifung in Berlin.

Demokratie 2.0 - MIT-Denken! MIT-Reden! MIT-Machen!

Jugend gestaltet Politik in Hamburg

Die Konrad-Adenauer-Stiftung in Hamburg lud in Kooperation mit den Bildungsforen Mecklenburg-Vorpommern und Bremen unter dem Motto 'MIT-Denken, MIT-Reden, MIT-Machen - Jugend gestaltet Politik' am Donnerstag, den 21.Mai 2015 Schülerinnen und Schüler aus den Bundesländern Bremen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern zu einem 'Politik_Lab' nach Hamburg ein. Etwa 240 Schüler folgten der Einladung 'Demokratie 2.0 - Moderne Gesellschaft! Moderne Demokratie' und begaben sich in das Hamburger Schanzenviertel.

"Erinnern macht uns stark"

Abendlesung mit György Konrád

György Konrád setzte die diesjährige Reihe „Literatur und Erinnerung“ mit der Lesung aus seinem Buch „Glück“ fort. Der Roman befasst sich mit unterschiedlichen Phasen und Ereignissen, die auf den persönlichen Erinnerungen seiner Kindheit und Jugend basieren. Viele seiner Romane, die während der NS-Zeit und des Kalten Kriegs spielen, gelten als große Erinnerungsliteratur.

Gefährdeter Friede - Wie lautet die Antwort auf die islamistische Bedrohung

Reihe "Neues Wir? Einwanderungsland Deutschland"

In der Reihe „Neues Wir? Einwanderungsland Deutschland“ hatte das Politische Bildungsforum Rheinland-Pfalz der Konrad-Adenauer-Stiftung nach Nieder-Olm eingeladen. Der Tenor des Abends lautete dabei: Die Bedrohung durch islamistischen Terrorismus ist auch in Deutschland ernst zu nehmen. Dieser entgegenzuwirken, ist die Aufgabe aller gesellschaftlichen Kräfte.

Parteinah und zugleich unabhängig – wie geht das zusammen?

So lautete die am häufigsten gestellte Frage chinesischer Bezirksdirektoren und Amtsleiter aus Peking, die sich in Sankt Augustin über die Arbeit der politischen Stiftungen, über die Kommunalakademie sowie über ausgewählte Themen der Stadtentwicklung informiert haben.

Εκδότης Αντικειμένων

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.