Εκδότης Αντικειμένων

Συνεισφορές εκδηλώσεων

Publikationen

Konrad-Adenauer-Stiftung stellt sich vor

Am 07. Mai 2015 war das politische Bildungsforum Bremen der Konrad-Adenauer-Stiftung erneut auf der Praxisbörse der Uni Bremen vertreten.

Studienreise Bosnien und Herzegowina | 26.April - 1.Mai 2015

Land zwischen den Kulturen

Vom 26. April bis zum 1. Mai unternahm das Politische Bildungsforum Hamburg der Konrad-Adenauer-Stiftung eine Studienreise nach Bosnien und Herzegowina, mit Aufenthalt in Sarajevo und Mostar. Unter dem Gesichtspunkt Land zwischen den Kulturen gewannen Bildungsreisenden umfassende Einblicke in die Geschichte, Politik und die sozio-kulturellen Diversitäten des Landes.

"Quo vadis Europa?"

Studienreise des Politischen Bildungsforums Saarland nach Brüssel

"Wandel ist für uns systemimmanent"

CDU-Generalsekretär Peter Tauber über die Herausforderungen der Zukunft

Gesellschaft, Politik und Wirtschaft verändern sich grundlegend und rasch. Was steht mit Blick auf aktuelle und absehbare Entwicklungen auf der Tagesordnung von morgen? Wie kann sich die junge Generation in die Zukunftsagenda einbringen? Darüber sprachen junge Politik-Interessierte und –Engagierte mit CDU-Generalsekretär Peter Tauber, dem Berliner Abgeordneten Stefan Evers und Spiegel-Autor Jan Fleischhauer.

"Jede Nation hat eine Geschichte und muss dafür Verantwortung übernehmen"

Historiker fordert eine gemeinsame Erinnerungskultur in Europa

Professor Timothy Snyder, Historiker der Yale Universität, hat Russlands Umgang mit der Geschichte des Zweiten Weltkrieges kritisiert. „Die russische Regierung nutzt eine gefälschte Geschichtsschreibung für seine Zwecke“, sagte Snyder bei einer Kooperationsveranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung zusammen mit der EEP Group und dem Wilfried Martens Centre for European Studies.

Elke Erlecke berichtete über die Möglichkeiten der Entwicklungszusammenarbeit in Westafrika

Die Konrad-Adenauer-Stiftung Bremen lud am 06. Mai 2015 zu einem Vortrag mit dem Thema „Mission: Demokratie zwischen Sahel und Savanne“ ein. Über die Unterstützung der Demokratie und Menschenrechte referierte Elke Erlecke, Leiterin des Regionalprogrammes Politischer Dialog Westafrika (PDWA) der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS). Moderiert wurde die Veranstaltung von Boris Lettau.

Wenn Zwei-Staaten-Lösung, dann jetzt

Michael Borchard, Leiter des Büros in Israel, zu Gast beim Außenpolitischen Gesprächskreis

Dr. Michael Borchard, der Leiter des Auslandsbüros Israel, sprach just an dem Tag in der Akademie, an dem um Mitternacht die Frist zur Regierungsbildung für Benjamin Netanjahu abläuft. Er beschrieb das Ringen um das Zustandebringen einer Regierungskoalition als äußerst schwierig und als ein Zerren auf Hochtouren.

Sind wir noch Freunde?

BEWÄHRUNGSPROBEN IM DEUTSCH-AMERIKANISCHEN VERHÄLTNIS

F.A.Z.-KAS-DEBATTE GEHT IN NÄCHSTE RUNDE

Thüringer Persönlichkeiten: Vordenker und Gestalter des modernen Bildungswesens

Das Seminar "Thüringer Persönlichkeiten: Vordenker und Gestalter des modernen Bildungswesens" bot sowohl für interessierte Bürgerinnen und Bürger, aber auch für aktive und ehemalige Pädagogen die Möglichkeit, sich differenziert und kritisch mit ausgewählten Vordenkern und Gestaltern (u.a. Friedrich Wilhelm August Fröbel und Johann Christoph Friedrich GutsMuth,Christian Gotthilf Salzmann,etc.)des modernen Bildungswesens auseinanderzusetzen.Hierzu richtete das PBF-Thüringen der KAS ein Seminar vom 24. April bis 26. April 2015 in Bad Liebenstein aus.

Sind wir noch Freunde?

Vierte F.A.Z.-KAS-Debatte zum transatlantischen Verhältnis

Bereits zum vierten Mal luden die F.A.Z. und die KAS gemeinsam zu einer außenpolitischen Debatte ein. Zur Fragestellung „Sind wir noch Freunde? Bewährungsproben im deutsch-amerikanischen Verhältnis“ diskutierten am 4. Und 5. Mai die USA-Experten Dr. Majid Sattar (F.A.Z.) und Dr. Lars Hänsel (KAS) mit Dr. Daniela Haarhuis (Universität Münster) in Schwerin sowie mit Peter Beyer MdB in Hamburg über die Herausforderungen im deutsch-amerikanischen Verhältnis. Explizit eingeladen zum Mitdiskutieren ist bei diesem Format das Publikum, das sich über ein TED-Votum zum Diskussionsverlauf äußern kann.

Εκδότης Αντικειμένων

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.