Εκδότης Αντικειμένων

Συζήτηση

Стратегічні пріоритети української дипломатії в умовах війни

Міжнародний круглий стіл

Запрошуємо Вас 12 жовтня 2023р. в 11:00 на міжнародний круглий стіл «Стратегічні пріоритети української дипломатії в умовах війни». Під час заходу будуть презентовані результати проекту «Стратегічні партнери України» здійсненого Центром Разумкова за підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні.

Εκδότης Αντικειμένων

Λεπτομέρειες

On October 12, 2023, at 11:00, the international round table "Strategic priorities of Ukrainian diplomacy in wartime" will start its work. During the event, the results of the "Strategic Partners of Ukraine" project implemented by Razumkov Centre with support of the Konrad Adenauer Foundation Office Ukraine will be presented.

Government officials, people's deputies, scholars, Ukrainian and international experts, diplomats will take part in the discussion.

The following issues are to be discussed:

  • Ukraine’s foreign policy against the background of regional and global challenges
  • Priorities and features of Kyiv's military diplomacy
  • Strategic partners of Ukraine: realities and trends in war conditions.
  • Progress and prospects of European and Euro-Atlantic integration.

The discussion will be held on the basis of the Razumkov Centre Zoom platform from 11:00 a.m. to 1:00 p.m. Languages of the event: Ukrainian, English.

Εκδότης Αντικειμένων

προσθήκη στο ημερολόγιο

τόπος συναντήσεως

онлайн

δημοσίευση

Стратегічні партнери України: (реалії та пріоритети в умовах війни)
διαβάστε τώρα
επαφή

Kateryna Bilotserkovets

Kateryna Bilotserkovets bild

Projektkoordinatorin

kateryna.bilotserkovets@kas.de +380 44 4927443

Εκδότης Αντικειμένων

Εκδότης Αντικειμένων

εταίρος

Logo Razumkov Centre

παρέχεται από

Офіс Фонду в Україні