Συνεισφορές εκδηλώσεων

Besuch in der CDU-Landtagsfraktion Brandenburg

Am 29. November 2016 hatten Dr. Christine Bach und Dr. Stefan Marx, Referenten in der Hauptabteilung Wissenschaftliche Dienste/Archiv für Christlich-Demokratische Politik, die Gelegenheit, das Findbuch zum Archivbestand der CDU-Fraktion im Landtag von Brandenburg im Rahmen einer Fraktionssitzung in Potsdam zu überreichen.

Der Bestand hat einen Umfang von 4,8 laufenden Regalmetern mit 275 Archiveinheiten und umfasst den Zeitraum von 1990 bis 2016. Die Überlieferung reicht also zurück bis in das Jahr der Wiedergründung des Landes Brandenburg und spiegelt damit mehr als ein Vierteljahrhundert parlamentarischer Arbeit der Märkischen Union wider.

Anlässlich des Besuchs erläuterte Herr Dr. Marx Aufgabe und Zielsetzung des Archivs, das in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiert.

Anschaulich beschrieb er die einzelnen Schritte der archivfachlichen Arbeit – von der Akquisition der Akten über ihre Sichtung, Bewertung und inhaltliche Erschließung bis zur Bereitstellung der bearbeiteten Akten für die wissenschaftliche Forschung im Lesesaal des Archivs.

Als Redakteurin des Online-Portals „Geschichte der CDU“ erläuterte Frau Dr. Bach anschließend vor den Mitgliedern sowie den Referentinnen und Referenten der CDU-Fraktion Verwendungsmöglichkeiten der Archivalien für die historisch-publizistische Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Über das Portal „Geschichte der CDU“ präsentiert das ACDP auf mehr als 66.000 Seiten umfangreiches Quellenmaterial aus der Parteigeschichte sowie Themenartikel, die auf der Grundlage der schriftlichen Überlieferung des Parteiarchivs den Beitrag der CDU zur deutschen und europäischen Geschichte seit 1945 beleuchten.

Die Hauptabteilung Wissenschaftliche Dienste/Archiv für Christlich-Demokratische Politik, hatte die Gelegenheit, das Findbuch zum Archivbestand der CDU-Fraktion im Landtag von Brandenburg zu übergeben.

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

erscheinungsort

Berlin Deutschland