Συνεισφορές εκδηλώσεων

Herausforderungen für die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik

του Dr. Karl-Heinz Kamp

Kolloquium Außen- und Sicherheitspolitik vom 2. und 3. Oktober in Paris

Am 2. und 3. Oktober 2004 veranstaltete die Außenstelle Paris der Konrad-Adenauer-Stiftung ihr jährliches Kolloquium zur Außen- und Sicherheitspolitik mit Vertretern aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien. Der Fokus war auf die Rüstungsindustrie als Teil einer gemeinsamen europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik gerichtet.Entsprechend groß war der Kreis anwesender Spitzenvertreter der wehrtechnischen Industrie (EADS, Rolls Royce, Thyssen Krupp, Thales).
Einzeltitel
12 Οκτωβρίου 2004
Michéle Alliot-Marie: Politique et industrie de défense européennes

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

erscheinungsort

Berlin Deutschland