Κόνραντ Αντενάουερ

5. Ιανουαρίου 1876 έως 19. Απριλίου 1967

Ο Κόνραντ Αντενάουερ, είναι ο ιδρυτής καγκελάριος τηςΟμοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Βασικές επιλογές κατά την διάρκεια της καγκελαρίας του (1949-1963), καθορίζουν μέχρι σήμερα την εσωτερική δομή και την εξωτερική πολιτική της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Η είσοδος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας στον κύκλο των δυτικών δημοκρατιών, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και η γαλλο-γερμανική συμφιλίωση είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το όνομα του Αντενάουερ. Αμέσως μετά την ανάληψη της καγκελαρίας, εξέφρασε την πρόθεση του γερμανικού λαού ,να επανορθώσει "την αδικία που έγινε στους Εβραίους, όσο το ανεπανόρθωτο είναι δυνατό, μετά από εκατομμύρια ζωές που εξοντώθηκαν για πάντα."

Η ανασυγκρότηση της Δυτικής Γερμανίας, η αντιμετώπιση των ακολούθων βαρών του πολέμου, η απόφαση για την κοινωνική οικονομία της αγοράς και ριζικές κοινωνικο-πολιτικές αποφάσεις πέφτουν μέσα στην χρονική περίοδο της κυβέρνησης του καγκελαρίου Αντενάουερ.

Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, προέκυψε το 1945 μετά από ένα αυθόρμητο κύμα ιδρύσεως κόμματος, ανέβηκε με τον Αντενάουερ, ως "κόμμα του καγκελαρίου" σε ένα πολύ επιτυχημένο κόμμα της γερμανικής ιστορίας του 20ού Αιώνα.

Ο Κόνραντ Αντενάουερ, είναι ο ιδρυτής καγκελάριος της νεοσύστατης Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Βασικές επιλογές κατά την διάρκεια της καγκελαρίας του (1949-1963), καθορίζουν μέχρι σήμερα την εσωτερική δομή και την εξωτερική πολιτική της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Konrad Adenauer Archiv der Konrad-Adenauer-Stiftung