Για μας

Ελευθερία, δικαιοσύνη και αλληλεγγύη είναι οι βασικές αρχές για την εργασία του Konrad – Adenauer Stiftung (KAS). Το KAS είναι ένα πολιτικό ίδρυμα που βρίσκεται πλησίον των θέσεων της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης της Γερμανίας (CDU). Ως συνιδρυτής του κόμματος CDU και πρώτος Γερμανός Καγκελάριος, ο Konrad Adenauer (1876 – 1967) ένωσε τις χριστιανικές – κοινωνικές, συντηρητικές και φιλελεύθερες παραδόσεις. Το όνομά του ταυτίζεται με την δημοκρατική ανοικοδόμηση της Γερμανίας, με την σταθερότητα της εξωτερικής πολιτικής σε μια υπερατλαντική κοινότητα αξιών, με το όραμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης και με τον προσανατολισμό σε μια κοινωνική οικονομία της αγοράς. Η πνευματική του κληρονομιά αποτελεί για εμάς στην συνέχεια μια αποστολή αλλά ταυτόχρονα και μια υποχρέωση.

 

Με την Ευρωπαϊκή και διεθνή συνεργασία μας δραστηριοποιούμαστε για να μπορούν οι άνθρωποι να ζήσουν με αυτοπροσδιορισμό σε έναν κόσμο ελεύθερο με αξιοπρέπεια. Συμβάλλουμε με την εισφορά μας, που προσανατολίζεται σε αξίες, στο να ανταπεξέλθει ορθά η Γερμανία στις αυξημένη ευθύνη της έναντι ολόκληρου του κόσμου.

 

Θέλουμε να παρακινήσουμε τους ανθρώπους, σύμφωνα με το πνεύμα αυτό, στο να συνδημιουργήσουν το μέλλον. Με άνω των 70 γραφείων και προγραμμάτων ανά τον κόσμο, σε πάνω από 120 χώρες, συνεισφέρουμε με τον δικό μας τρόπο στην προώθηση της Δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Για την διασφάλιση της ειρήνης και της δημοκρατίας, υποστηρίζουμε τον συνεχή διάλογο της εξωτερικής πολιτικής και της ασφάλειας, καθώς και την ανταλλαγή μεταξύ πολιτισμών και θρησκειών.

 

Στο κέντρο βρίσκεται για εμάς ο άνθρωπος, στην αναμφισβήτητη αξιοπρέπειά του, στα δικαιώματά και τις υποχρεώσεις του. Για εμάς ο άνθρωπος αποτελεί τον αρχικό σημείο για την κοινωνική δικαιοσύνη, την ελεύθερη δημοκρατία και την αέναη οικονομία. Με το να φέρουμε κοντά τους ανθρώπους, που αποδέχονται την κοινωνική τους ευθύνη, αναπτύσσουμε ενεργά δίκτυα εργασίας στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία.

 

Το πολιτικό μας μάνατζμεντ γνώσης, βελτιώνει τις ευκαιρίες, για να διαμορφωθεί η παγκοσμιοποίηση κοινωνικά ορθά, αέναα οικολογικά και οικονομικά αποτελεσματικά.

 

Συνεργαζόμαστε ως εταίροι με κρατικά θεσμικά όργανα, κόμματα, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Με τους στόχους και τις θεωρήσεις αξιών, επιθυμούμε να εμβαθύνουμε ιδιαίτερα στην αναπτυξιακή πολιτική, όπως και στο μέλλον στην πολιτική συνεργασία σε τοπικό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Μαζί με τους συνεταίρους μας συμβάλλουμε στην τήρηση της διεθνής τάξης, που σε κάθε χώρα καθιστά δυνατή την ανάπτυξη σε έναν χώρο ελευθερίας και ατομικής ευθύνης.

 

Στα μέσα Μαΐου 2012 το Konrad Adenauer Stiftung επανεκκίνησε τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα με την δημιουργία ενός εξωτερικού γραφείου στην Αθήνα. Το KAS Αθηνών, σε μια εποχή που είναι εξαιρετικά δύσκολη, τόσο οικονομικά, όσο και εσωπολιτικά για την χώρα, θέτει ως πρώτο στόχο την προώθηση του πολιτικού και κοινωνικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, καθώς και μεταξύ των υπολοίπων εταίρων της Ε.Ε. Επί πλέον, το δίκτυο εργασίας των γραφείων του KAS ανά την Ευρώπη, καθώς και ιδιαίτερα το γραφείο Ευρώπης των Βρυξελλών του KAS μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην στήριξη της μεταρρύθμισης των υποδομών της χώρας με σταθερό προσανατολισμό. Δύσκολα οικονομικά και κοινωνικοπολιτικά ερωτήματα, θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην επί τόπου εργασία των προγραμμάτων, όπως και οι ευρωπαϊκές και εξωτερικής πολιτικής προκλήσεις και θα τύχουν επεξεργασίας και αντιμετώπισης στο πλαίσιο των ειδικών συνεδρίων, των workshops, των προγραμμάτων ερευνών και διαλόγου, αλλά και των δημοσιεύσεων. Περαιτέρω το KAS επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στον εκπαιδευτικό τομέα, με την χορήγηση υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές.