Think Tank Report

Independent Assessment of Vietnam's Macro-economic Performance in Q3/2020

Quarterly Report III/2020 - VEPR

Trước ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 lên kinh tế toàn cầu, Việt Nam là một trong số ít các quốc gia trên thế giới có mức tăng trưởng kinh tế dương trong Quý 3/2020, đạt 2,62%. Tính chung chín tháng đầu năm, GDP tăng 2,12%.

Trong chín tháng đầu năm, cả nước có gần 99.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 3,2% về số doanh nghiệp, tăng 10,7% về vốn đăng ký và giảm 16,3% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh có thời hạn tăng 81,8% .

Dự báo tăng trưởng kinh tế cả năm 2020 của Việt Nam nằm trong khoảng 2,6-2,8% khi việc kiểm soát hoàn toàn dịch Covid-19 trong các tháng còn lại của năm diễn ra thuận lợi như hiện nay. Tuy nhiên, nếu có những diễn biến bất lợi đột ngột xuất hiện trong những tháng cuối năm, nền kinh tế có thể chỉ tăng trưởng 1,8-2% hoặc thấp hơn cho cả năm 2020.

About this series

As political impetus provider and internationally operating think tank the Konrad-Adenauer-Stiftung is looking for topics, ideas and personalities of tomorrow. We are interested in how other international think tanks define future trends and which solutions they identify to respond to them. To provide a general overview and in order to find answers to these questions, we set up the Think Tank Report. It observes global trends and relevant future topics and tries to conclude with comprehensive ideas.

Ordering Information

Interested? You can sign up to receive the Think Tank Report by sending an e-mail to strategie@kas.de.

Lukas Lingenthal

Lukas Lingenthal bild

Referent in der Stabsstelle Strategie und Planung

Lukas.Lingenthal@kas.de +49 30 26996 3689 +49 30 26996 53689