Expert conference

צעירים ערבים בישראל

היבטים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים

כנס של קרן קונרד אדנאואר בישראל במסגרת התכנית שלה לשיתוף פעולה יהודי-ערבי במרכז משה דיין, אוניברסיטת תל אביב

Details

16:00התכנסות

16:15 – 16:45מושב פתיחה

ברכות:

פרופ' עוזי רבי, ראש מרכז משה דיין, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר מיכאל בורכרד, מנהל קרן קונרד אדנאואר בישראל

דברי פתיחה:

ח"כ אימן עודה, ראש הרשימה המשותפת

16:45 – 18:15מושב ראשון: פרופיל חברתי, תרבותי ופוליטי

יו"ר:אריק רודניצקי, מנהל פרויקטים, תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי

משתתפים: אריק רודניצקי, מנהל פרויקטים, תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי

המהפכה המקוונת בחברה הערבית בישראל

ד"ר פהימה עבאס, מכון טרומן לקידום השלום, האוניברסיטה העברית, ירושלים

השתלבות המעמד הבינוני הערבי במטרופולינים של תל אביב וחיפה

ד"ר איתמר רדאי, מנהל אקדמי, תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי

צעירים ערבים בסבך זהויות: מאורעות אבו סנאן 2014 כמקרה בוחן

נסרין חדאד חאג'-יחיא, מנהלת שותפה, התכנית ליחסי יהודים-ערבים, המכון הישראלי לדמוקרטיה

תופעת חוסר מעש בקרב צעירים ערביים בגילאי 22-18

18:15 – 18:30הפסקת קפה

18:30 – 20:00מושב שני – שולחן עגול: צעירים בחברה הערבית בישראל – חזון ומציאות

יו"ר:ד"ר איתמר רדאי, מנהל אקדמי, תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי

משתתפים: ז'נאן בסול, כתבת לענייני עבודה ומבקרת ספרות, דה מרקר והארץ

מג'ד ראס, לשעבר רכז הסטודנטים הערבים, אגודת הסטודנטים, אוניברסיטת תל אביב

מוחמד אבו אל-היג'א, מנהל סניף הנוער העובד והלומד – טמרה

ואפי גנאמה, מנהל מחלקת ילדים ונוער בסיכון, עירית סח'נין

Add to the calendar

Venue

אולם "דרכליס" (מס' 496), קומה 4, בניין גילמן, אוניברסיטת תל אביב

Contact

Palina Kedem

Palina Kedem

Senior Project Manager

palina.kedem@kas.de +972 (0) 2 567 1830 +972 (0) 2 567 1831