Stipendijas pilsoniski un sabiedriski aktīviem bakalaura studentiem un maģistrantiem Latvijā.

Pieteikšanās ir noslēgusies.

Stipendijas pilsoniski un sabiedriski aktīviem bakalaura studentiem un maģistrantiem Latvijā 01.09 download

Stipendijas mērķis: atbalstīt talantīgus, pilsoniski un sabiedriski aktīvus jauniešus Latvijā.

Priekšnoteikumi:

  • Latvijas valstspiederīgie
  • Studijas Latvijas valsts akreditētā augstskolā
  • Sekmju līmenis, kas pārsniedz vidējo
  • Aktīva darbība pilsoniskajā un sabiedriskajā sektorā

 

Nepieciešamie dokumenti pieteikumam (vācu vai angļu valodā):

  • Motivācijas vēstule
  • CV, fotogrāfija
  • Ieteikuma vēstule no sabiedriskās / pilsoniskās jomas pārstāvja, kur students darbojas paralēli studijām augstskolā vai no augstskolas pasniedzēja
  • Apliecinājums par imatrikulāciju
  • Sekmju izraksts

 

Pēc pieteikuma iesniegšanas var tikt pieprasīti papildus dokumenti.

Stipendijas apmērs ir 200 EUR mēnesī, un to piešķir uz diviem gadiem. Pieteikšanās iespējama, sākot ar otro bakalaura studiju semestri.

Par nākamo pieteikšanās termiņu ziņosim mūsu mājas lapā.