APIE MUS

Laisvė, teisingumas ir solidarumas – pagrindiniai Konrado Adenauerio fondo (KAF) veiklos principai. KAF yra politinis fondas, artimas Vokietijos krikščionių demokratų sąjungai (CDU). Vienas iš CDU partijos įkūrėjų ir pirmasis Vokietijos federalinis kancleris Konradas Adenaueris (1876-1967) apjungė krikščioniškąją socialinę, konservatyviąją bei liberaliąją tradicijas. Jo vardas siejamas su demokratinės Vokietijos atkūrimu, jos užsienio politikos įsitvirtinimu vertybėmis besivadovaujančioje transatlantinėje bendruomenėje, vieningos Europos vizija ir orientavimusi į socialinės rinkos ekonomikos modelį. Mūsų užduotis ir pareiga – toliau puoselėti jo dvasinį palikimą.

Bendradarbiaudami europiniu ir tarptautiniu lygmeniu siekiame, kad savarankiškai priimdami sprendimus žmonės galėtų gyventi laisvai ir oriai. Puoselėdami vertybes prisidedame prie to, kad Vokietija pasaulio mastu galėtų geriau prisiimti savo didėjančią atsakomybę.

Norime paskatinti žmones šia linkme kurti savo ateitį. Veikdami per daugiau nei 70 atstovybių, kurios koordinuoja projektus 120 pasaulio šalių, įnešame savo indėlį stiprindami demokratiją, teisinę valstybę ir socialinės rinkos ekonomiką. Siekdami užtikrinti taiką ir laisvę, remiame nuolatinį užsienio ir saugumo politikos dialogą, taip pat kultūrinius ir religinius mainus.

Labiausiai vertiname žmogų, jo niekuo nepakeičiamą orumą, teises ir pareigas. Jis – socialinio teisingumo, laisvos demokratijos ir tvarios ekonomikos pagrindas. Burdami atsakomybę prieš visuomenę prisiimančius žmones, kuriame aktyviai veikiančius politinius, ekonominius ir visuomeninius tinklus. Pasitelkdami savo politinę žinių vadybą, galime labiau sustiprinti globalizacijos socialinio teisingumo, aplinkosauginio tvarumo ir ekonominio veiksmingumo aspektus. Mūsų partneriai – valstybinės institucijos, politinės partijos, visuomeninės ir nevyriausybinės organizacijos. Vadovaudamiesi savo tikslais ir vertybėmis siekiame regioniniu ir pasauliniu mastu toliau stiprinti politinį bendradarbiavimą, ypač vystymosi politikos srityje. Kartu su partneriais kuriame tarptautinę santvarką, kurioje visos šalys galėtų laisvai vystytis ir pačios prisiimtų atsakomybę už savo sprendimus.

 

Konrado Adenauerio fondo tikslai ir pagrindinės veiklos sritys Baltijos šalyse:

Vykdydamas politinio švietimo projektus Konrado Adenauerio fondas Baltijos šalyse prisideda prie visuomenės ir politikos veikėjų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo, taip pat − prie partinės sistemos stiprinimo. Be to, Baltijos valstybėms įstojus į Europos Sąjungą ir NATO mes ir toliau padedame skleisti informaciją apie euroatlantinių struktūrų politinius tikslus ir institucijas. Vienas šios pagalbos būdų – skatinti savo partnerius imtis iniciatyvos ir aktyviai dalyvauti ES ir NATO užsienio ir saugumo politikos dialoge dėl taikos užtikrinimo į Rytus nuo ES išorinės sienos.

Taip pat, stengiamės kaimyninėms šalims perteikti Baltijos šalių demokratijos ir teisinės valstybės struktūrų kūrimo patirtį. Daugiausiai dėmesio savo veikloje skiriame siekiui užmegzti ir puoselėti tarpusavio kontaktus su politikais, sprendimus priimančiais subjektais, taip pat − su politikos ekspertų visuomeninėmis organizacijomis ir mokslo įstaigomis.

Konrado Adenauerio fondo projektai Baltijos šalyse koordinuojami Rygoje veikiančioje regioninėje atstovybėje bei Talino ir Vilniaus biuruose. Fondo atstovybė Rygoje taip pat koordinuoja Baltijos jūros regiono šalių bendradarbiavimo projektą ir palaiko ryšius su partneriais Šiaurės Europos šalyse. Plačiau apie Konrado Adenauerio fondo renginius ir publikacijas Lietuvoje sužinosite perskaitę atskiras mūsų tinklapio skiltis. Esame mielai pasirengę atsakyti į jums kylančius klausimus.