Publications

Konsep Kebebasan Dan Agama

Freedom and Religion

Siri "Isu Semasa Dalam Risalah" ini lahir dari lubuk peristiwa, perkembangan semasa di seluruh dunia yang merunsingkan, yang acapkali berkait dengan agama dan penafsiran yang gelap terhadap agama. Siri ini cuba menampilkan sisi-sisi yang cerah dalam agama. Ia cuba menyelak seluas mungkin dimensi kemanusiaan risalah agama. Sambil itu ia tetap menyedari bahawa agama bukanlah faktor utama yang melahirkan rush zaman ini. Sebaliknya, agama, oleh mereka yang bingung, digalang sebagai potensi untuk merebakkan kerusuhan.

Islam & Pluralisme

(available only in Bahasa Malaysia)

A Selection from Tales from Heaven

About God and the World

Bahasa Malaysia Version: World Religions - Universal Peace - Global Ethic

Politik Perlembagaan

Suatu Perbincangan Tentang Isu-isu Semasa dari Sudut Perlembagaan dan Undang-undang

Riwayat Hidup Konfusius

Chinese Version: World Religions - Universal Peace - Global Ethic

English Version: World Religions - Universal Peace - Global Ethic

Fighting Corruption: My Mission

Islam & Dasar Pemerintahan

Sebuah kajian tentang kedudukan khilafah dan kerajaan dalam Islam

Satu hasil kajian Ali Abdul Raziq terhadap kedudukan khilafah dan kerajaan dalan Islam. Antara lain, buku ini mengandungi hujah bahawa doktrin khilafah tidak mempunyai asas di dalam Islam. Penerbitan buku ini telah menimbulkan kontroversi hebat di Mesir, menyaksikan pengarangnya dipinggirkan oleh golongan ulama ortodoks.