Event

„Долгорочен развој на енергетиката во Македонија - можности и пречки"

Регионална конференција

Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со Центарот за енергетска ефикасност на Македонија (МАЦЕФ) организираат регионална конференција на тема „Долгорочен развој на енергетиката во Македонија - можности и пречки".

Details

На конференцијата ќе земат учество релевантни претставници во областа од Македонија и регионот. Во рамки на настанот ќе биде промовирана публикацијата со наслов „Декарбонизација на производството на електрична енергија - Може ли до 2050 година во Република Македонија целосно да се замени производството на електрична енергија од фосилни горива со обновливи извори?" подготвена од страна на проф. д-р Константин Димитров и м-р асс. Огнен Димитров од Центарот за енергетска ефикасност на Македонија (МАЦЕФ).

За повеќе информации може да се обратите до канцеларијата на Фондацијата Конрад Аденауер во Скопје.

Add to the calendar

Venue

Хотел "Stone Bridge" - Скопје

Contact

Johannes D. Rey

Johannes D. Rey (2020) kas

Head of the KAS office in Kasachstan

johannes.rey@kas.de +7 7172 92 50 31
Contact

Daniela Popovska

Project Coordinator

Daniela.Popovska@kas.de +389 2 3217 075
Single title
June 3, 2016
Декарбонизација на производството на електрична енергија - Публикација