Event
Fully booked

Mеѓурелигиски час

Перцепциите на граѓаните за религијата и нејзината улога во мултиконфесионалните општества

Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со Православниот Богословски Факултет и Факултетот за Исламски Науки, на 14ти март во хотелот Мериот во Скопје организира Меѓурелигиски Час.

Details

Меѓурелигискиот час е проект наменет за студенти со цел да ги инволвира и да им овозможи простор за неформално образование на теми како што е религијата и секојдневни општествени теми кои се од особен интерес. Дополнително, проектот ќе придонесе за зајакнување на интерперсоналната комуникација меѓу студентите на теологија со цел разменување на мислења и поттикнување на меѓурелигиски дијалог меѓу младите во земјата.

Add to the calendar

Venue

Хотел Мериот - Скопје

Contact

Johannes D. Rey

Johannes D. Rey (2020) kas

Head of the KAS office in Kasachstan

johannes.rey@kas.de +7 7172 92 50 31
Contact

Robert Janev

Administrative Assistant

Robert.Janev@kas.de +389 2 3217 075