Seminar
Fully booked

Модул 2 - Зајакнување на Училишната заедница на СУГС Орце Николов

Овој пилот проект е имплементиран од Фондацијата Конрад Аденауер и има за цел да ги зајакне капацитетите на учениците во создавање на одржлив модел на училишна заедница кој понатаму ќе може да се реплицира.

Details

Вториот модул од проектот ќе биде симулација каде 20 ученици ќе имаат можност да застапуваат и да лобираат за прашање за кое тие самите се засегнати во рамки на училиштето. За време на симулацијата тие ќе бидат во улоги на претставници на ученици, професори и членови на училишниот одбор.

Претходно, преку проектот беше имплементиран еден модул:

МОДУЛ 1 (22-23 април) - кој беше насочен за младинско учество и младински активизам

Add to the calendar

Venue

Скопје

Contact

Johannes D. Rey

Johannes D. Rey (2020) kas

Head of the KAS office in Kasachstan

johannes.rey@kas.de +7 7172 92 50 31
Contact

Sandra Koljackova

Research Assistant

Sandra.Koljackova@kas.de +389 2 3217 075