Seminar
Fully booked

СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ НА УЧИЛИШНАТА ЗАЕДНИЦА НА СУГС "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ"

Европски модел на младинско учество

Овој пилот проект е имплементиран од Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со Младите можат и има за цел да ги зајакне капацитетите на учениците во создавање на одржлив модел на училишна заедница кој понатаму ќе може да се реплицира.

Details

Завршната активност од проектот опфаќа 4 дневно стратешко планирање за 25 члена на училишната заедница од СУГС “Георги Димитров”. На ова планирање учениците ќе имаат можност да изготват финален модел, структура, процедури на функционирање, приоритети и акциски план кој ќе им служи за понатамошното функционирање на училишната заедница.

Add to the calendar

Venue

хотел Аурора - Берово

Contact

Johannes D. Rey

Johannes D. Rey (2020) kas

Head of the KAS office in Kasachstan

johannes.rey@kas.de +7 7172 92 50 31
Contact

Sandra Koljackova

Research Assistant

Sandra.Koljackova@kas.de +389 2 3217 075
Georgi Dimitrov v_1