Asset Publisher

Publications

Asset Publisher

"Każdy, któremu dane było go spotkać, dostał dar od losu”

Dr Hans-Gert Pöttering, Przewodniczący Fundacji K. Adenauera i b. Przewodniczący PE oddaje hołd prof. Bartoszewskiemu

Władysław Bartoszewski, był wielkim budowniczym mostów między Polską i Niemcami a także przyjacielem Fundacji Konrada Adenauera. On, były więzień KZ Auschwitz, został również doświadczony represjami reżimu komunistycznego. Dewizą życiową Władysława Bartoszewskiego, głęboko wierzącego chrześcijanina i katolika, było poszanowanie godności każdego człowieka. Z tego przekonania wynikał sprzeciw wobec gardzących człowiekiem systemów totalitarnych, zarówno narodowego socjalizmu jak i komunizmu. Za tę postawę płacił niejednokrotnie wysoką cenę.

Euro przychodzi na Litwę

Litwa 19-stym członkiem strefy euro

Zapraszamy do zapoznania się z raportem na temat okoliczności wstąpienia Litwy do strefy euro. Publikacja wydana we współpracy Fundacji Konrada Adenauera i Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana.

Deutsch-Polnisches-Barometer 2015

Polnische Ansichten zur deutsch-polnischen Partnerschaft

Das Institut für Öffentliche Angelegenheiten führt in Zusammenarbeit mit der Konrad-Adenauer-Stiftung seit Jahren Meinungsumfragen unter dem Titel „Deutsch-polnisches Barometer“ durch. Diese dienen dazu, polnische Ansichten zur deutschen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sowie zu den deutsch-polnischen Beziehungen in regelmäßigen Abständen zu eruieren.

Wahrnehmungen der deutschen Energiewende in Schwellenländern

Ergebnisse einer qualitativen Expertenbefragung in Brasilien, China und Südafrika, von Christian Hübner

Współpraca gospodarcza Polska-Niemcy

Raport IBnGR

Zapraszamy do zapoznania się z raportem prezentującym wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.

Krzyżowa, Msza Pojednania – 25 lat później

Dodatek specjalny Tygodnika Powszechnego

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym dodatkiem Tygodnika Powszechnego. Dodatek poświęcony jest 25 rocznicy Mszy Pojednania w Krzyżowej i został wydany we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.

Konsekwencje przystąpienia Polski do unii bankowej

Celem opracowania jest spojrzenie na rozwój współpracy gospodarczej Polski i Niemiec. Analiza obejmuje wymianę handlową oraz wzajemne inwestycje bezpośrednie i portfelowe. Zbadany został wpływ akcesji Polski do UE na rozwój współpracy gospodarczej oraz stopniowe przesuwanie się Polski do grupy TOP TEN niemieckich partnerów handlowych, z uwzględnieniem zmian w innych, nowych państwach członkowskich UE. Wśród tych państw tylko Polsce udało się w wyraźny sposób dokonać jakościowej zmiany pozycji wobec Niemiec jako ważnego partnera gospodarczego. Zapraszamy do lektury

Czwarty rozbiór Polski - 75 lat później

Dodatek Tygodnika Powszechnego

Dodatek wydany w szczególną rocznicę: 75 lat temu Trzecia Rzesza i Związek Sowiecki wspólnie zaatakowały i podzieliły Polskę. Dziś rosyjska agresja przeciwko Ukrainie pokazuje, że nie wszystkie państwa Europy tak samo odrobiły „lekcję historii” – tę sprzed 75 lat.

Wszystkie troski Europy

Zapowiedź dodatku Tygodnika Powszechnego podsumowującego Konferencję Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji

Dodatek w całości dostępny będzie w najbliższym czasie.

Die Bürgerplattform am Scheideweg

Polens Politik nach Donald Tusk

Die Berufung von Donald Tusk in das Amt des EU-Ratspräsidenten steht für einen Epochenwechsel in der polnischen Politik. Fünfundzwanzig Jahre nach der demokratischen Wende und zehn Jahre nach dem EU-Beitritt wurde ein Pole in eines der wichtigsten EU-Ämter gewählt. Dies ist nicht nur ein großer Erfolg für Polen, sondern auch für die regierende Bürgerplattform (PO) und für Donald Tusk persönlich.