Asset Publisher

Publications

Asset Publisher

Sakuto / flickr / CC BY-NC 2.0 / https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

Bewegung(en) in Polens politischer Landschaft

Veränderungen im Parteiensystem deuten sich an

Auf die politische Bühne Polens sind im vergangenen Jahr neue Akteure und Protestbewegungen getreten. Die politische Landschaft in Polen zeichnet sich generell durch eine hohe Volatilität aus. Erlauben die aktuellen politischen Rahmenbedingungen die Etablierung neuer Kräfte oder bringen Sie diese notwendigerweise sogar hervor?

„Kanclerz klęknął“

50. rocznica uklęknięcia kanclerza Willy'ego Brandta w Warszawie

Przypominamy sobie gest ówczesnego kanclerza Niemiec Willy'ego Brandta w Warszawie, który jako pierwszy kanclerz po II wojnie światowej przyjechał do Polski z okazji podpisania Traktatu Warszawskiego. Uklęknięcie przed Pomnikiem Bohaterów Getta w dniu 7 grudnia 1970 r. było głęboko osobistą reakcją szefa rządu, ściśle związaną w niemieckiej kulturze pamięci z nawiązaniem stosunków politycznych między Republiką Federalną a ówczesną PRL i późniejszą normalizacją między naszymi dwoma krajami.

Wybory prezydenckie w Polsce

Siódme wybory, sześciu prezydentów - 30 lat od pierwszych wyborów głowy państwa w Polsce

Zapraszamy do lektury raportu prof. Antoniego Dudka, dr Katarzyny Waleckiej, dr Kingi Wojtas na temat wyborów i kampanii prezydenckich w Polsce w latach 1990-2020. Wybory głowy państwa w Polsce stanowią doskonały probierz ewolucji systemu partyjnego, jego otwarcia na nowe polityczne siły, tego jak zmieniała się rywalizacja polityczna w państwie. Wybory prezydenckie jak w soczewce pokazują zmiany w zakresie technik prowadzenia kampanii wyborczych, a przez ich pryzmat, to jak zmieniło się polskie społeczeństwo przez 30 lat.

POLACY i NIEMCY: jak wyjść z historycznego klinczu?

Dodatek historyczny do Tygodnika Powszechnego

Jesień jest każdego roku porą do refleksji nad najważniejszymi wydarzeniami w stosunkach polsko-niemieckich, kampania wrześniowa, kapitulacja powstania, ale także czas powojenny przyniósł wydarzenia, do ktżrych warto wracać pamięcią, jak list polskich biskupów do biskupów niemieckich z 18. listopada 1965, czy 7. grudnia 1970 r., kiedy to kanclerz NRF (do tego dnia obowiązywała jeszcze ta nazwa dla Republiki Federalnej Niemiec) podpisał z PRL układ, zawierający uznanie granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, a także dokonał niezwykłego gestu uklęknięcia przed pomnikiem Bohaterów Warszawskiego Getta, oddając hołd pomordowanym przez hitlerowskiego okupanta Żydów. Listopad 1990 r. przyniósł traktat, potwierdzający przebieg granicy, co w znacznym stopniu przyzcyniło się do procesu pojednania między naszymi narodami. Tygodnik Powszechny we współpracy z Fundacją Adenauera i Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej przygotował dodatek historyczny, w którym nawiązuje do tamtych wydarzeń i ocenia ich oddziaływanie na stosunki polsko-niemieckie do dnia dzisiejszego. Zapraszamy do lektury.

EUROPOLIS. Miasta naprzeciw kryzysom

Najnowszy raport Europolis, zaprezentowany podczas ostatniej edycji konferencji Europolis 28 października 2020 roku

Fundacja Konrada-Adenauera w Polsce wspólnie z Polityką Insight, Polską Fundacją Roberta Schumana oraz Orange Polska zapraszają do lektury aktualnego raportu "EUROPOLIS". MIASTA NAPRZECIW KRYZYSOM".

Flickr/Piotr Drabik/CC BY 2.0

Kaczyński ins Kabinett

Umbau der polnischen Regierung nach heftigen Debatten vollzogen

Nach dreimonatigen Verhandlungen und einer schwerwiegenden Krise innerhalb der Regierungskoalition wurde am 6. Oktober Polens neue Regierung vereidigt. Premierminister Mateusz Morawiecki erklärte, dass "Veränderungen in der Regierung weniger personenbezogen als vielmehr strukturell" seien. Die neue, verkleinerte Struktur des Kabinetts, das jetzt aus 14 Ministerien besteht, soll das nach den letzten Parlamentswahlen aufgeblähte Kabinett mit 20 Ministerien, 24 Ministern und fast hundert Stellvertretern ablösen. Wie nun Politiker der Regierungskoalition der "Vereinigten Rechten" meinen, sollen eine verbesserte Entscheidungsfindung, Effizienz und Disziplin im Vordergrund stehen. Aufgelöst wurden die Ministerien für Digitalisierung und europäische Fonds (die Aufgaben werden vom Büro des Premierministers übernommen) sowie für Sport (wird vom Kulturministerium übernommen). Zusammengeführt wurden das Ministerium für Bildung mit dem Ministerium für Wissenschaft und Hochschulwesen, sowie das Umwelt- mit dem Klimaressort.

Zjednoczenie Niemiec – 30 lat później

Dodatek historyczny do Tygodnika Powszechnego

30 lat po zjednoczeniu Niemiec autorzy dodatku analizują ówczesne wydarzenia w kontekście sytuacji wewnętrznej i klimatu międzynarodowego. Autorzy niemieccy dzielą się refleksją o zderzeniu nadziei z rzeczywistością trudnych przemian oraz potrzebie upamiętniania poprzez pomniki ważnych dla narodów zdarzeń dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Poniżej przytaczamy teksty artykułów niemieckich autorów: Erkharda Neuberta i Floriana Mausbacha

Społeczna Gospodarka Rynkowa i integracja europejska w czasach dziejowego przełomu

REDAKCJA NAUKOWA: Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz

Nowa publikacja, powstała w ramach współpracy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE), Fundacji Konrada Adenauera w Polsce oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Lockdown demokracji w czasach pandemii COVID-19

Zapraszamy do lektury raportu o wyzwaniach przed którymi stanęły systemy demokratyczne w czasach pandemii. Pandemia koronawirusa wywarła głęboki wpływ na rządzenie państwem. Współczesne demokracje musiały dostosować się do działania pod ekstremalną presją czasu, ważąc zachowanie demokratycznych pryncypiów z koniecznością ochrony życia i zdrowia obywateli.

Post-COVID multilateralism. How to save humanity from hell?

„Kryzys multilateralizmu pojawił się na długo przed objęciem prezydentury przez Donalda Trumpa i ma on głębokie korzenie strukturalne. Pokrywa się on również ze zmieniającym się podziałem władzy i wpływów na świecie” – pisze dr Bartłomiej E. Nowak, prezes Grupy Uczelni Vistula, ekspert CSM, w analizie poświęconej przyszłości współpracy wielostronnej i globalizacji. Analiza powstała we współpracy z Centrum Stosunków Międzynarodowych. Tekst dostępny jest tylko w języku angielskim.