Lecture

Konkurs za učesnike drugih Dana javnih politika

Teme drugih Dana javnih politika biće zelena ekonomija, Otvoreni metod koordinacije EU u obrazovanju, zagovaranje (lobiranje) za javne politike, bihevioralna ekonomija u javnim politikama, politika javnog gradskog prevoza Grada Beograda,

Details

kao i javno-privatna partnerstva, o kojima će govoriti kreatori i donosioci odluka i politika, predstavnici akademske javnosti, privatnog sektora, državnih institucija i organizacija civilnog društva.

Pravo da se prijave na konkurs imaju studenti/studentkinje svih akreditovanih fakulteta u Republici Srbiji i predstavnici organizacija civilnog društva. Prednost pri odabiru učesnika će imati studenti društveno-humanističkih fakulteta i predstavnici organizacija koje imaju srodno polje delovanja.

Za prijavu na konkurs potrebno je da pošaljete Vaš CV na adresu konkurs@gajp.org

Učešće na Danima javnih politika je besplatno. Učesnici će po završetku dobiti sertifikat. Broj učesnika je ograničen.

Molimo Vas i da popunite ovaj kratak upitnik prilikom slanja prijave. Popunjavanje upitnika je anonimno, nije obavezno i neće imati uticaj na odabir učesnika.

Rok za prijave je 30.oktobar, u 23:59 časova.

Naknadne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za sva dodatna pitanja u vezi sa konkursom i Danima javnih politika kontaktirajte nas na info@gajp.org ili preko društvenih mreža

/nvoGAJP@nvoGAJP

Slike sa prvih Dana javnih politika možete pogledati na sledećem linku: http://on.fb.me/1FhyAu0

Add to the calendar

Venue

Beograd

Contact

Gordana Pilipović

Gordana Pilipović bild

Project Coordinator

Gordana.Pilipovic@kas.de +381 11 4024-163 +381 11 4024-163
GAJKP na FPNu KONKURS