Einzeltitel

A médiák Magyarországon: Történelmi adottságok, orientálás és küldetés

Zoltán Balog, Klaus Weigelt

Historische Bedingungen, Orientierung und Auftrag

Előszó

Életünkben egyre több az olyan kép és beszéd, amely az eleven élet képei és a közvetlen élő beszéd, a dolgok közvetlen eleven szemléletét tükröző illetve személyesen nekünk szóló beszéd mellett (avagy helyett) közvetítés révén jut el hozzánk. A mindennapjainkat meghatározó médiumok információkat továbbítanak és a valóságot közvetítik. Olyan hatalmi tényezők, amelyek az értékekre vonatkozó meggyőződést képviselhetnek. Síkra szállhatnak egy igazabb, békésebb és szeretettel teljesebb világért. De eszközként is felhasználhatják őket egyének és közösségek manipulálására.

Az önmagáért és másokért felelősséget vállalni akaró egyén lehetősége és felelőssége, hogy kritikailag elemezze a tömegközlési eszközök funkcióját és szerepét a 21. század emberének, saját nemzeti közösségének és – esetünkben – az Európai Közösségek életében.

A Konrad-Adenauer-Alapítvány, a budapesti németnyelvű evengélikus-református gyülekezet valamint a burgenlandi Concentrum 2003 tavaszán és őszén a médiumok európai (elsősorban a német nyelvterületet képviselő) és magyar szakértőit kérte föl arra, hogy érdeklődő nem szakemberekkel együtt keressenek kiutat abból a helyzetből, amely a médiumok világát jelenleg Magyarországon meghatározza. Ezt a válságot egyebek közt az alábbiak jellemzik:

–mély bizalmatlanság mutatkozik a médiumok kínálatának fogyasztói és létrehozói között (de maguk e kínálat létrehozói között is),

–az eszmék és társadalmi csoportok képviselete a médiumokban aggodalmat keltően kiegyensúlyozatlan, ami részben a pénzügyi és politikai függőség következménye,

–nincs társadalmi egyetértés az etikai alapelvek és a belőlük következő gyakorlat tekintetében.

A konferenciára és a háttérbeszélgetésekre egyebek mellett az volt a jellemző, hogy a vitába egyre több olyan szakembert és felelős tisztségviselőt vontunk be, akik egyházi, vallási háttérrel rendelkeznek és akik tevékenységüket a keresztényi felelősség jegyében reflektálják. A konferencia rendezőinek közös meggyőződése, hogy a keresztény egyházi hagyományok és a keresztény élet gyakorlatának figyelembe vétele valódi segítséget jelenthet a médiumetikáról zajló vitában, amennyiben úgy akarjuk alakítani a médiumok világát, hogy a jövőben emberhez méltóbb és emberbarátibb legyen.

A társadalom különböző területeit és különböző értékfilozófiát képviselő előadók vitájának nyíltsága és közvetlensége, a két konferencia, valamint a megjelentetett tézisek meglepően nagy visszhangja arról győzött meg bennünket, hogy a médiumok kérdésére érdemes időt és energiát áldozni. Sokkal többen vannak azok a potenciális szövetségesek, akik hajlandók valamit tenni a helyzet javításáért, mint ezt az első pillanatban hinnők.

Ezért arra bíztatjuk e kiadvány olvasóit, hogy alakítsák ki és nyilvánítsák ki véleményüket, valamint jelezzék, hogy készek együttműködni.

Klaus Weigelt (KAS) adenauer@adenauer.hu

Balog Zoltán (Protestáns Fórum) protforum@axelero.hu

Megosztás

rendelési információk

kiadó

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

verlag

Magyar Almanach

erscheinungsort

Magyarország Magyarország