Tartalom megjelenítő

Az egyes tartalmakra kattintva bővebb információt kaphatnak a a budapesti Konrad Adenauer Stiftung partnereiről azok weboldalain (amennyiben rendelkeznek azzal).

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány (SZPMA)

Stiftung Union für ein Bürgerliches Ungarn (SZPMA)
Magyarországon egy 2003-as parlamenti döntés után Közép- és Kelet-Európában elsőként német mintára létrejöttek az államilag finanszírozott pártalapítványok. A Fidesz pártalapítványa a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány lett. Feladata a politikai képzés: államilag elismert továbbképzési tanfolyamain több ezer önkormányzati képviselő vesz részt. Az alapítvány a civil szektor számára kiírt pályázatai, a roma integrációs projektek, a gazdasági klub, valamint az évenként átadott díjak révén a társadalom különböző rétegeivel áll kapcsolatban.
Tovább a honlapra

Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem

Andrássy Gyula Deutschsprachige Universität Budapest (AUB)
Az Andrássy Egyetem az egyetlen, teljesen német nyelvű egyetem a német nyelvterületen kívül. Az AUB Magyarország és Európa akadémiai joint-venture-je, amely közös, német nyelvű egyetemi hídként szolgál a dunai régió számára. A nemzetköziség innovatív profilját mutatja be a budapesti tudásközpontban. Az itt folyatott tanulmányok középpontjában Közép- és Kelet-Európa történelme, politikája, jogtörténete és gazdasága áll. Az AUB lehetőséget nyújt mester- és tovább-, valamint PhD-képzésre is.
Tovább a honlapra

Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért

magyarnemetintezet-logo-hu
A Magyar‒Német Intézet az Európai Együttműködésért hazánk első magyar-német kapcsolatokat középpontba helyező európapolitikai think tankje, egy Németország-intézet, vagyis „single issue think tank”. Az intézet missziója, hogy fórumot teremtsen a Magyarország és Németország közötti akadémiai, tudományos és politikai párbeszédnek, valamint a két ország döntéshozóit és az érdeklődő közönséget kölcsönösen tájékoztassa a bilaterális viszonyrendszert meghatározó témakörökről. Célja, hogy a magyar-német viszonyokat meghatározó kérdések objektív megvitatásával lehetőséget teremtsen a két ország közötti megértésére, valamint megalapozza azt a konstruktív együttműködést, amely segíthet minket Európa megújításában.
Tovább a honlapra

Robert Schuman Intézet (RSI)

Robert Schuman Institut (RSI)
A budapesti Robert Schuman Intézet 1991 óta szervez nemzetközi politikai továbbképzéseket és kurzusokat az Európai Néppárt közép- és kelet-európai testvérpártjainak. A képzések célja a demokratikus fejlődés segítése, politikai utánpótlás-generáció képzése és az azok közötti kapcsolatok erősítése, akik ugyanazon európai alapértékeket és politikai orientációt vallják magukénak.
Tovább a honlapra

Külügyi és Külgazdasági Intézet

Institut für Auswärtige Angelegenheiten und Außenwirtschaft
Az intézet a Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alatt folytat nemzetközi és külügyi tárgyú kutatásokat. A nemzetközi kapcsolatok vizsgálata sokrétű előképzettséget és tudást feltételez, hiszen tárgykörei közé soroljuk a nemzetközi politikát, a nemzetközi jogot és a nemzetközi pénzügyeket, a diplomáciatörténetet és a számtalan szakpolitikai területet átfogó diplomáciai kapcsolatokat, a háborúkat és a terrorizmust, a nemzetbiztonság egyéb dimenzióit, a világgazdasági viszonyokat és a külgazdasági kapcsolatokat, a nemzetközi segítségnyújtást és fejlesztéseket, a nemzetközi szervezeteket és intézményeket, a transznacionális és (inter)regionális társulásokat.
Tovább a honlapra

Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ)

Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ)
A Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) célja a magyar települések érdekképviselete. A Szövetség részt vesz az önkormányzati szervezeteknek szóló egyeztető fórumokon és tagjaival, valamint partnereivel, valamint helyi képviselőkkel az önkormányzatiság fontos kérdéseit vitatja meg. A MÖSZ fontosnak tartja konferenciák, szemináriumok, képzések és kerekasztal-beszélgetések szervezését az önkormányzatokat érintő kérdésekről, hogy az ismeretek bővítéséhez hosszútávon hozzá tudjon járulni. A MÖSZ a következő szövetségekkel áll nemzetközi partneri kapcsolatban: AdR, CoE, CLRAE és CEMR.
Tovább a honlapra

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen
1994. decembere, a kisebbségi önkormányzatok megválasztása után 1995. március 11-én választotta meg a német kisebbség elektori gyűlése a magyarországi németek politikai és kulturális képviseleti szervét, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatát. A 2011. évi CLXXIX. nemzetiségi törvény által kínált lehetőségek szerint az MNOÖ egy modern kisebbségpolitikát kíván megvalósítani. Az önkormányzat fő célja a nyelv, a szellemi örökség, a történelmi tradíciók, a magyarországi német identitás megőrzése és támogatása. Ide tartozik kulturális területen a német anyanyelv megőrzése és ápolása, oktatási területen a német nyelv oktatásának támogatása a magyar iskolarendszerben, nemzetközi kapcsolatok terén pedig a németországi cserekapcsolatok ápolása partneri kapcsolatok és programok révén. A kulturális autonómia megvalósítása, vagyis a magyarországi német intézmények saját fenntartásba történő átvétele biztosítja az MNOÖ fő tevékenységi körét. Ezzel egyidejűleg szeretnénk a jogi eszközök igénybevételével a Magyar Köztársaság és szomszédjai, mindenekelőtt a németnyelvű országok közötti partneri együttműködést támogatni.
Tovább a honlapra

Századvég Alapítvány

Századvég Stiftung
A Századvég Alapítvány a magyarországi rendszerváltozásban aktív szerepet vállalt fiatal generáció szellemi arculatának kifejeződéseként jött létre. A kezdetben lap-, majd később könyvkiadásra vállalkozó alapítvány a magyar progresszió értékeinek és az európai fejlődés mintáinak bemutatására törekedett. Az alapító szakkollégiumi nemzedék fontos szerepet játszott az új magyar demokratikus jogállam és piacgazdaság megteremtésében.
Tovább a honlapra

Nézőpont Intézet

Nézőpont Intézet
A politikai és társadalmi elemzéssel és kutatással foglalkozó non-profit Nézőpont Intézetet 2006 nyarán alapították. Szolgáltatásai között megtalálható a politikai valamint szakpolitikai elemzések, közvélemény-kutatások készítése valamint konferenciák szervezése. Az Intézet rendszeresen ad ki kommentárokat a külföldi nyomtatott és elektronikus sajtónak. Tevékenységének egyik súlypontja a magyar politika iránt érdeklődő külföldi döntéshozók informálása.
Tovább a honlapra

Rákóczi Szövetség

Rákóczi Verband
A Rákóczi Szövetség 1989-es alapítása óta törekszik arra, hogy a magyar, szlovák, román, szerb és ukrán diákok közti kapcsolatot elmélyítse. Ezért a Szövetség több nyári rendezvényt is szervez: nyári tanfolyamot főiskolásoknak Szentendrén, nyári tábort 14-18 éveseknek Sátoraljaújhelyen és Győrben, valamint 10-14 éveseknek tábort Esztergomban és Baján. A Szövetség minden évben Budapesten rendezi a „Gloria Victis”-t közel 1 500 résztvevővel. A Gloria Victis az 1956-os forradalomnak állít emléket.
Tovább a honlapra

Nemzeti Emlékezet Bizottság

Nationales Gedenkkomitee
A Nemzeti Emlékezet Bizottságát az Országgyűlés az Alaptörvény U) cikk (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvénnyel állította fel. A Bizottság törvény szerinti feladata a kommunista diktatúrával kapcsolatos állami emlékezet megőrzése, a kommunista diktatúra hatalmi működésének feltárása, valamint a kommunista diktatúra alatt elkövetett, el nem évülő bűncselekmények elkövetői körének felderítésében együttműködés az ügyészséggel.
Tovább a honlapra

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Universität für den Öffentlichen Dienst
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) a magyar felsőoktatási rendszerben hármas célkitűzést követ, a rendőrségi és az országvédelmi szakember képzését (1), a magyar önkormányzatok, a védekezés és a rendőrségi szervek utánpótlását(2), valamin a közszolgálat egyes pályájai közotti átjárhatóság biztosítását. Az NKE két főiskola és egy egyetemi kar összeolvadásával jött létre 2012. január 1-jén. Az egyetemnek ca. 8.000 hallgatója és 600 oktatója van. A kutatást jelenleg két doktoriskola szavatolja, de 2013. őszéig két további PhD-program létrehozását tervezik. Az NKE-n a hallgatók vannak a figyelem központjában, ezt a széles körű szakkollégiumok, a hallgatói szervek, valamint a hallgatói szervezetek bizonyítják.
Tovább a honlapra

Pécsi Tudományegyetem - Germanisztikai Intézet

Wissenschaftsuniversität Pécs (Germanistisches Institut)
A Pécsi Pedagógiai Főiskolán 1956-ban vezették be a német szaktanári képzést. Egyetemi szinten a tanárképzés 1991 szeptemberében vette kezdetét. Ez a strukturális változás jelentős személyzeti és infrastrukturális fejlesztésekkel járt, melynek erdményeképp mind a hallgatók mind az egyetemi tanári kar száma megsokszorozódott. A Germanisztikai Intézet jó kapcsolatokat ápol külföldi partnerintézményekkel több európai országban.
Tovább a honlapra

Külföldi Német Iskolák Központi Igazgatósága

ZfA Deutsche Auslandsschularbeit International
A Külföldi Német Iskolák Központi Igazgatósága kb. 90 alkalmazottal és mintegy 60 szaktanácsadóval gondozza a külföldi iskolai munkát. Világszerte kb. 1000 iskolát támogat anyagi eszközökkel és személyzettel, ezek közül 140 német külföldi iskola, amelyek túlnyomórészt magánkézben vannak.
Tovább a honlapra

Kommunizmus Bűnei Alapítvány

Stiftung Verbrechen des Kommunismus
Az alapítvány célja a kommunizmus magyarországi bűneinek feltárása, dokumentálása és megismertetése a társadalom minden tagjával, annak érdekében is, hogy a jövőben ne ismétlődhessenek meg azok az események, amelyek e jogsértéseket, az emberi és állampolgári jogok semmibe vételét okozták. Az Alapítvány tevékenységét a köz érdekében, annak hasznára végzi.
Tovább a honlapra

Centropa

Centropa v_1
A Centropa 2001 óta végez kiemelkedően sikeres társadalomtörténeti kutatói munkát, melynek során elsődleges források alapján, személyes történeteken keresztül mutatja be a közép- és kelet-európai zsidóságot a 19–20. század fordulójától napjainkig. A Centropa célja egyrészt a zsidóság történeti örökségének megőrzése és elérhetővé tétele, másrészt olyan módszerek és megoldások kifejlesztése, melyek elősegítik a legmodernebb technológiák oktatásban való hasznosítását. Egyéni módszertanának segítségével a közoktatásban és informális oktatásban egyaránt hasznosítható innovatív segédanyagokat készít, melyek alkalmazásával a felnövekvő generációk múlthoz való viszonyának alakításához és a másságok elfogadásának tanításához kíván hozzájárulni. Saját fejlesztésű módszereinek népszerűsítésével segíti elő a kompetencia alapú oktatási formák térnyerését.
Tovább a honlapra

A Magyar-Német Ifjúságért Egyesület

Deutsch-Ungarisches Jugendwerk
A Magyar-Német Ifjúságért Egyesület, vagyis a Jugendwerk azt a célt tűzte ki, hogy támogassa mindkét országban a gyermekek, fiatalok, fiatal felnőttek és az ifjúságpolitikáért felelős tisztségviselők közötti kapcsolatot. Ez elsősorban kölcsönös találkozók és iskolai, egyházi, egyetemi, sport- és kulturális csereprogramok, valamint nyelvtanfolyamok, sporttalálkozók és szakmai gyakorlatok keretein belül valósítandó meg. Minden, a Jugendwerk által támogatott tevékenység és program középpontjában a fiatalok Németországban és Magyarországon létrejövő kölcsönös találkozásai állnak.
Tovább a honlapra

Károlyi József Alapítvány

Károlyi Stiftung
A Károlyi család által 1994-ben alapított Károlyi József Alapítvány célja a fehérvárcsurgói kastélyt az európai történelmi épületekben található kulturális centrumok hálózatába integrálni és egy európai kulturális találkozóhellyé alakítani. Az Alapítvány nemzetközi történelmi, gazdaságpolitikai, műemlékvédelmi, építészeti, mezőgazdasági és kertépítői konferenciákkal, valamint koncertekkel és fiataloknak szervezett programokkal és kiállításokkal támogatja Magyarország európai nyitását.
Tovább a honlapra