Einzeltitel

Այլընտրանքային և վերականգնվող էներգիայի հեռանկար Ադրբեջանի համար 2014 թվականին

Սույն հրապարակումը բացահայտում է վերականգնվող էներգիայի դերն Ադրբեջանում էներգետիկայի և էլեկտրաէներգիայի արտադրության ոլորտներում, վերլուծում է ոչ հանածո էներգիայի աղբյուրների ներուժը և տալիս հնարավոր զարգացման սցենարների տեսլականը:Բացի դրանից, հրապարակումը պարունակում է հստակ քաղաքական առաջարկություններ Ադրբեջանի քաղաքական որոշումներ կայացնողների համար:
կազմակերպչական լումա, ջանք
October 23, 2014
South Caucasus Energy Forum
կազմակերպչական լումա, ջանք
December 11, 2014
Erneuerbare Energien in Armenien
Einzeltitel
December 2, 2014
Der Gordische Knoten

պատվիրելու տեղեկատվություն

հրատարակիչ

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

erscheinungsort

Baku Aserbaidschan