Einzeltitel

Այլընտրանքային և վերականգնվող էներգիայի հեռանկար Ադրբեջանի համար 2014 թվականին

Սույն հրապարակումը բացահայտում է վերականգնվող էներգիայի դերն Ադրբեջանում էներգետիկայի և էլեկտրաէներգիայի արտադրության ոլորտներում, վերլուծում է ոչ հանածո էներգիայի աղբյուրների ներուժը և տալիս հնարավոր զարգացման սցենարների տեսլականը:Բացի դրանից, հրապարակումը պարունակում է հստակ քաղաքական առաջարկություններ Ադրբեջանի քաղաքական որոշումներ կայացնողների համար:
կազմակերպչական լումա, ջանք
December 11, 2014
Erneuerbare Energien in Armenien
Einzeltitel
December 2, 2014
Der Gordische Knoten

պատվիրելու տեղեկատվություն

հրատարակիչ

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

erscheinungsort

Baku Aserbaidschan