Einzeltitel

הנס-גרט פוטרינג: "אין שום דבר שיכול להצדיק אנטישמיות"

יושב ראש קרן קונרד אדנאואר העולמית ונשיא הפרלמנט האירופי בעבר, הנס-גרט פוטרינג, יוצא נגד ההסתה האנטישמית בהפגנות הפרו-פלסטיניות ברחובות גרמניה

"זה לחלוטין לא מקובל - על אחת כמה וכמה בגרמניה - שבצל ההפגנות הללו תתרחש הסתה המונית. אין שום דבר שיכול להצדיק אנטישמיות. אסור שיהיה מקום לגילויי שנאה בחברה הגרמנית. זוהי חובתנו להשמיע את קולנו ולצאת נגד תופעות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותנו כמדינת חוק."

פוטרינג מאמין, כי רק פתרון שתי מדינות לשני עמים יביא לשלום בר קיימא. לדבריו "זה מה שהאנשים בשני הצדדים מייחלים לעצמם גם בימים אלה".

הזמנת מידע

מו"ל

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.