Einzeltitel

ימים אחדים לבחירות לכנסת ה- 23 - סקר בקרב הציבור הערבי בישראל

של Palina Kedem
סקר שערכנו בציבור הערבי צופה כי שיעור ההצבעה יהיה 60%, אמון ציבורי גדול (91%) ביכולת ההשפעה של הרשימה המשותפת בכנסת הבאה, ורמת התנגדות גבוהה לעסקת המאה.
אחוזי הצבעה בקרב הציבור הערבי בישראל
אחוזי הצבעה בקרב הציבור הערבי בישראל

שיעור ההצבעה של האזרחים הערבים בבחירות לכנסת ה-23 צפוי להיות 60%, בדומה לשיעור ההצבעה בבחירות לכנסת ה-22 (59.2%).

הרשימה המשותפת עתידה לזכות בתמיכת רוב גדול בציבור הערבי, 75.2%. המפלגות היהודיות זוכות לתמיכת 22.3% מהנסקרים.

רוב בציבור הערבי (59.5%) סבור כי הרשימה המשותפת מייצגת במידה רבה את האינטרסים שלו. רוב גדול עוד יותר (כמעט 91%) מאמין כי לרשימה המשותפת תהיה השפעה בכנסת הבאה בגיוס תקציבי פיתוח ליישובים הערבים, הגברת המודעות לבעיות החברה הערבית, מניעת חקיקה פוגענית כלפי הערבים, ושיתוף פעולה עם הממשלה בתמורה להתחייבותה לפתור את בעיות החברה הערבית. עם זאת, רק 34.3% מהציבור הערבי אופטימיים ביחס לתוצאות הצפויות של הבחירות.

המועמד הראוי בעיני הציבור הערבי לתפקיד ראש הממשלה הוא אחמד טיבי (23.6%), ואחריו בני גנץ (12.0%), אימן עודה (6.9%), ועמיר פרץ (6.1%). בנימין נתניהו זוכה לתמיכה קטנה (2.2%). מנגד, 12.4% מהנסקרים סבורים כי אין היום מתמודד ראוי לתפקיד זה.

רבע מהציבור הערבי לא מכיר היטב את תכנית "עסקת המאה". מתוך בעלי הדעה, 79% מתנגדים לחזון שהוצג בתכנית ורק 21% מתייחסים אליו בחיוב.

הנושאים החשובים ביותר לציבור הערבי: עוני ותעסוקה, בעיית האלימות והפשיעה, תכנון ובנייה, חינוך והשכלה, מאבק לתיקון חוק הלאום, והבעיה הפלסטינית.

קשר

Palina Kedem

Palina Kedem

מנהלת פרוייקטים בכירה

palina.kedem@kas.de +972 (0) 2 567 1830 +972 (0) 2 567 1831