סקירות על מדינות

„Israels bester Freund?“

של Michael Borchard

Reaktionen auf die Wahl Donald Trumps in Israel

„Der erste amerikanische Staat, den Trump gewonnen hat, ist Israel“, so scherzte der Wahlbeobachter und Demoskop Mitchell Barak noch am Wahltag mit Blick auf die Einstellungen derjenigen Amerikaner, die in Israel leben, arbeiten und von hier aus ihre Stimme abgegeben haben. Er verband seine Bobachtung jedoch gleich mit dem Hinweis darauf, dass das „Rennen“ in Israel noch nie so knapp gewesen sei und ein Republikaner selten so wenige Stimmen von den in Israel lebenden Amerikanern erhalten habe.

Die Reaktion des „offiziellen Israels“ zeigt diese Zurückhaltung allerdings nicht. Im Gegenteil ist die Haltung des politischen Israel zur Wahl Trumps von unerwartet wenig Kritik und deutlicher Genugtuung geprägt, wie ein Überblick über die Stimmen nach der Wahl zeigt. Dabei spielt die Enttäuschung über die Regierungszeit Obamas, die sich durch beinahe alle politischen Lager zieht, die entscheidende Rolle.

Lesen Sie den kompletten Länderbericht bitte als PDF-Download.

על סדרה זו

לקרן קונרד אדנאואר סניפים בשבעים מדינות

המצויות בחמש יבשות.

דיווחיהם של עובדינו המוצבים בחו"ל מבוססים

על מידע ממקור ראשון בנושאי האירועים

השוטפים, והתפתחויות ארוכות הטווח בארצות מושבם. הם עורכים סקירות על המדינות כולל: ניתוחים, חומר רקע והערכות. כל החומר מוגש כאן כשירות מיוחד לגולשי אתרינו

הזמנת מידע

erscheinungsort

Israel Israel