חומר מאירועים

Die CDU soll bleiben, was sie war: eine auf Freiheit und Gerechtigkeit verpflichtete Partei der Mitte

Goslarer Rede zum 66. Jahrestag der Gründung der CDU Deutschlands

Landtagspräsident a.D. Jürgen Gansäuer M.A. hielt anlässlich des Goslarer Gründungsparteitages der CDU Deutschlands die Goslarer Rede 2017 zu: "Christliche Werte als Richtschnur politischen Handelns?".

Die Goslarer Rede 2017 stellen wir Ihnen gerne zum nachlesen und herunterladen bereit.

קשר

Christoph Bors

Christoph Bors bild

Landesbeauftragter und Leiter Politisches Bildungsforum Niedersachsen

christoph.bors@kas.de +49 511 4008098-0 +49 511 4008098-9

על סדרה זו

קרן קונרד אדנאואר, מפעלי ההשכלה שלה, מרכזי הלימוד, וסניפיה בחו"ל, מארגנים אלפי אירועים בשנה בנושאים שונים. כולל: ועידות , אירועים מיוחדים, וסימפוזיונים. רק באתרינו www.kas.de תמצאו דיווחים שוטפים על אירועים נבחרים שהוכנו במיוחד עבורכם.

מלבד סיכומים תמצאו באתר גם חומר נוסף כגון:

תמונות, תמלילי נאומים, הקלטות קוליות והקלטות וידאו.

הזמנת מידע

erscheinungsort

Hannover Deutschland