Einzeltitel

Младинските политики во Западен Балкан и ЕУ

Регионалнo истражување

Фондaцијата Конрад Аденауер во партнерство со Вилфрид Мартенс Центарот за Европски студии го најавува своето најново истражување со наслов: Младинските политики во Западен Балкан и ЕУ.

Овој труд го испитува и прави компаративна анализа на квалитетот на младинските политики во рамките на Европската народна партија и нејзините сестрински партии / партнерски партии на КАС во земјите од Западен Балкан, Хрватска и Словенија.

Трудот ја опфаќа состојбата на младинските политики во секоја од 8-те таргетирани земји, заедно со главните младински приоритети на Европската народна партија и Младината на Европската народна партија. Посебен фокус е даден на студиите на случаи на 8 партии од Европската народна партија / партнерски партии на КАС од регионот, нагласувајќи ги нивните приоритети за младите и примери за најдобри случаи за вклучување на младите и донесување одлуки.

Последниот дел од истражувањето е посветен на препораки и заклучоци за подобрување на политиките за млади на три нивоа: национално, локално и партиско ниво.

На почеток

Контакт

Davor Pasoski

Ansprechpartner Mazedonien

Програмски менаџер

davor.pasoski@kas.de +389 2 3217 075