Einzeltitel

Прирачник за парламентарни избори во Република Северна Македонија 2020 година

Второ дополнето издание

Традиционално почнувајки од 2013 година, секоја изборна година, претставништвото на фондацијата Конрад Аденауер во Скопје (КАС) и Институтот за демократија Социетас Цивилис од Скопје (ИДСЦС) подготвуваат прирачник за избори.

Прирачникот дава преглед на парламентарните избори 2020 и историјат на парламентарните избори во земјата, а содржи и информации за изборниот систем, кандидатите, изборните резултати, кампањата и изборниот процес.

Електронското изданието на прирачникот е достапно на македонски, албански и англиски јазик.

Сите претходно подготвени прирачници за парламентарни, претседателски и локални избори може да се најдат на веб-страницата http://izbornaarhiva.mk/.

На почеток