Публикации

РЕГИОНАЛНА ШКОЛА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 2020

Новата агенда на ЕУ во контекст на регионалниот безбедносен комплекс

Од 26 ноември до 2 декември, КАС во соработка со Универзитетот Св. Климент Охридски – Битола ја организираше Регионалната школа за безбедност 2020. Проектот е поддржан од „Вилфред Мартенс“ Центарот за европски студии од Брисел.

North Macedonia at a Glance

Публикација за Северна Македонија

Во публикацијата се содржани информации и факти поврзани со Северна Македонија. Од историски факти до приказ на политичкиот систем и уредување: публикацијата дава приказ на бројни аспекти поврзани со земјата, како секојдневниот живот, економијата, образованието, надворешните односи, културата и уметноста, традицијата, гастрономијата итн.

Перцепции за позицијата на Македонската Православна Црква-Охридска Архиепископија

доверба на верниците, релации со државата, патот до автокефалност

Фондацијата „Конрад Аденауер”во соработка со Институтот за политички истражувања – Скопје и интернет порталот „Религија.мк“ го продолжуваат проектот за следење на перцепцијата на граѓаните за религијата и нејзината улога во мултиконфесионалните општества.

Канцеларијата на КАС во Северна Македонија ја доби награда за најдобра соработка на Мартенс Центарот за 2019 година

На Генералното собрание на Мартенс Центарот на 24 ноември, канцеларијата на фондацијата Конрад Аденауер во Северна Македонија ја доби годишната награда за најдобра соработка на Мартенс Центарот за 2019 година.

Конзервативни народни партии

Градење мостови кон заедничка иднина во ЕУ

На 06 ноември претставништвото на фондацијата Конрад Аденауер во Скопје ја организираше конференција “Конзервативни народни партии - градење мостови кон заедничка иднина во ЕУ”.

Градење мостови за заедничка иднина

Западен Балкан на патот кон Европската Унија

На 29 октомври претставништвото на фондацијата Конрад Аденауер во Скопје во соработка со Вилфрид Мартенс центар за европски студии од Брисел и со поддршка на Институтот за општествени истражувања - МК91 од Скопје ја организираа хибридната конференција “Градење мостови за заедничка иднина: Западен Балкан на патот кон Европската Унија”.

Регионална Школа 2020

Општество и Религија: Етничка припадност, Идентитет и Национализам

Во периодот помеѓу 13. – 15. Октомври Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со Вилфрид Мартенс Центарот за Европски студии ја организираа регионалната школа “Општество и Религија: Етнички групи, Идентитет и Национализам”.

Зајакнување на капацитетите на новоизбраните пратеници

Конференција

На 18 септември претставништвото на фондацијата Конрад Аденауер во Скопје (КАС) во соработка со Институтот за општествени истражувања - МК91 од Скопје, организираа еднодневна конференција наменета за новоизбраните пратеници од пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ.

Катедра Аденауер 2020

Постизборни предизвици и ЕУ перспективи

Од 17 септември до 02 октомври претставништвото на фондацијата Конрад Аденауер во Скопје (КАС) во соработка со Вилфрид Мартенс центар за европски студии од Брисел, организираа три експертски панел дискусии во Скопје, Штип и Битола.

KAS/Marco Urban

Die Zukunft der Erweiterungspolitik und die transatlantische Partnerschaft

Westbalkan Botschafterkonferenz in Berlin

Unter strengen Hygienevorschriften fand am 7. September in Berlin im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft die 5. Westbalkan-Botschafterkonferenz der Konrad-Adenauer-Stiftung statt.