Публикации

Парламентарно право

Учебникот „Парламентарно право“ е колективен и сеопфатен труд на проф. д-р Гордана Силјановска-Давкова, проф. д-р Тања Каракамишева-Јовановска и на проф. д-р Александар Спасеновски, сите професори на катедрата по Уставно право и политички систем на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Основната намера да се напише ова дело произлезе, пред сè, од потребите на студентите што студираат на правните студии, на политичките студии, на студиите по новинарство, како и на студиите по односи со јавноста, организирани како студии од прв циклус, а, секако, и на студентите од вториот циклус, мастер студиите на насоката уставно право и политички систем и мастер студиите по политички науки. Истовремено, со оглед на целите на секој универзитетски учебник, веруваме дека ова дело ќе им биде од полза и на сите заинтересирани субјекти надвор од универзитетите кои се занимаваат или се интересираат за оваа значајна проблематика.

МУЛТИРЕЛИГИСКИ КАЛЕНДАР 2020

Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со петте верски заедници во Република Северна Македонија го објавува Мултирелигискиот Календар 2020.

Политичка мисла бр.57

Фондацијата Конрад Аденауер и Институтот за демократија „Социетас Цивилис„ ви го претставуваат 57-тото издание на списанието Политичка мисла.

III. Македонско-германски форум: Собранието треба да има клучна улога во преговорите со ЕУ

Не добивањето на датум за преговори со Европската Унија е разочарување и за граѓаните на Северна Македонија и за многумина во Европа, но тоа не треба да ја обесхрабри државата туку напротив треба да ја поттикне да продолжи со реформите и со тоа да ги разубеди оние кои што се скептични. Во преговарачкиот процес клучна улога треба да има Собранието кое треба да има контрола над процесот. Ова беше заклучокот на III Македонско-германски форум: „Перспективите за проширување по Европскиот совет? Улогата на Собранието во пристапниот процес на Северна Македонија и релациите со Европскиот парламент" кој се одржа на 01 ноември 2019 во Хотел Хилтон во Скопје.

Религиски, Морални и Етички вредности кај Младите

Фондацијата „Конрад Аденауер“ во соработка со Институтот за политички истражувања – Скопје и интернет порталот „Религија.мк“ го продолжуваат проектот за следење на перцепцијата на граѓаните за религијата и нејзината улога во мултиконфесионалните општества.

KAS/Marco Urban

Vertiefung und Erweiterung der EU sind keine Gegensätze

4. Westbalkan-Botschafterkonferenz

Alljährlich lädt die Konrad-Adenauer-Stiftung zur Westbalkan-Botschafterkonferenz ein. Ziel ist es, eine Plattform zu bieten für einen offenen und vertraulichen Dialog zwischen hochrangigen politischen Entscheidungsträgern aus Bundestag, Europäischem Parlament und Bundesregierung auf der einen, sowie Vertretern des diplomatischen Corps auf der anderen Seite.

IV РЕГИОНАЛНА ЛЕТНА ШКОЛА

ОПШТЕСТВОТО И РЕЛИГИЈАТА: ЕТНИЧКИ ГРУПИ, ИДЕНТИТЕТ И НАЦИОНАЛИЗАМ

Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со "Вилфрид Мартенс" Центарот за Европски студии, четврта година по ред ја организираа Регионалната летна школа 2019 на тема "Општеството и религијата: Етнички групи, идентитет и национализам"

ПРИРАЧНИК ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛСКИ ИЗБОРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2019 ГОДИНА - Второ дополнето издание

Овој прирачник дава краток преглед на претседателските избори 2019 година како и за историјатот на претседателските избори во земјата, изборниот систем, кандидатите кои учествуваа на овие избори, резултатите, кампањата и оценките за изборите.

Политичка мисла бр.56

Фондацијата Конрад Аденауер и Институтот за демократија „Социетас Цивилис„ ви го претставуваат 56-тото издание на списанието Политичка мисла

МЕЃУРЕЛИГИСКИ ЧАС

Овој проект инициран од Фондацијата Конрад Аденауер се реализира во блиска соработка со Православниот Богословски Факултет и Факултетот за Исламски Науки.