Публикации

ИНДЕКС НА БЕЗБЕДНОСТ

Фондацијата Конрад Аденауер и Факултетот за безбедност-Скопје ви го претставуваат „Индексот на безбедност“ кој ги содржи најновите резултати од истражувањето за безбедносните предизвици на Република Македонија

ПОЛИТИЧКА МИСЛА 55

БЕЗБЕДНОСТ И СОРАБОТКА НА ПОВИДОК

Фондацијата Конрад Аденауер во Република Македонија и Институтот за демократија „Социетас Цивилис„ ви го претставуваат 55-тото издание на списанието Политичка мисла.

ARE YOU(TH) IN? ПЕРСПЕКТИВИ, ИДЕИ И НАСОКИ

Формирање на КАС мрежа на стипендисти

Од 31 август до 2 септември во Охрид се одржа семинарот на кој учество земаа актуелни и поранешни стипендисти од Македонија и Косово.

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ ЗА МЕТОДИ НА МЛАДИНСКА РАБОТА И НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

На 14 и 15 септември во Охрид, Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со Здружението LEAD организираа тренинг за 14 наставници од Југозападниот регион на Македонија.

ТРЕТА РЕГИОНАЛНА ЛЕТНА ШКОЛА

ОПШТЕСТВОТО И РЕЛИГИЈАТА: ЕТНИЧКИ ГРУПИ, ИДЕНТИТЕТ, НАЦИОНАЛИЗАМ

Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со "Вилфрид Мартенс" Центарот за Европски студии, трета година по ред ја организираа Регионалната летна школа 2018 на тема "Општеството и религијата: Етнички групи, идентите и национализам"

Eine glaubwürdige Beitrittsperspektive für den Westbalkan – eine Bilanz zwischen den Gipfeltreffen in Sofia und London

Westbalkan-Botschafterkonferenz

Bereits am 17. Mai trafen die Staats- und Regierungschefs der EU auf dem Gipfel von Sofia erstmalig seit 15 Jahren wieder mit ihren Amtskollegen aus dem Westbalkan zusammen und verständigten sich auf die Erklärung von Sofia, welche die uneingeschränkte Unterstützung der EU-Staaten für die europäische Perspektive des Westbalkans bekräftigte. Am 10. Juli 2018 findet dann in London die 5. Konferenz zum Westlichen Balkan im Rahmen des sogenannten Berlin-Prozesses statt. Zwischen diesen beiden Gipfeln lud die Konrad-Adenauer-Stiftung am 25. Juni in Berlin zur Westbalkan-Botschafterkonferenz ein.

РЕГИОНАЛНА ЛЕТНА ШКОЛА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 2018

Идентитет, миграции и новата безбедноста агенда во Европа

Од 5 до 7 јуни во Охрид, КАС во соработка со Факултетот за безбедност-Скопје и Центарот за истражување и креирање политики ја организираше регионалната Летна школа за безбедност 2018. Проектот е поддржан од „Вилфред Мартенс“ Центарот за европски студии од Брисел.

МЛАДИТЕ РАЗВИВАА РЕШЕНИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ОДЛИВ НА МОЗОЦИ

Brain Drain Hackathon and Conference

Од 11 до 14 мај во Охрид и Скопје се одржа Brain Drain хакатон и Конфереција во организација на Фондацијата Конрад Аденауер, Здружението LEAD и Вилфрид Мартенс Центарот за Европски студии.

МЕЃУРЕЛИГИСКИ ЧАС - ЗАВРШЕН НАСТАН

На 12 и 13 мај во Велес за одржа завршниот настан од проектот “Меѓурелигиски час” за студентите од учебната 2017/2018 година.

КАТЕДРА АДЕНАУЕР

Од 4 до 6 мај во Кавадарци се одржа четвртата по ред “Катедра Аденауер” на која присуствуваа повеќе од 35 студенти од различни универзитети од Македонија.