Публикации

СОВРЕМЕНИТЕ НАРОДНИ ПАРТИИ НАСПРОТИ ПОПУЛИЗМОТ

Овој настан се одржа во Каварадци од 4 до 6 мај како продолжение на Тренингот за тренери на млади политичари и професионалци кој се одржа во Брисел во период од 20 до 24 март.

ТРКА НА 3, 6 И 9 СО ПРЕЧКИ. КОН ЧИСТА ПРЕПОРАКА?

Набљудување на спроведувањето на последните 3 месеци од План 3-6-9

Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС) во соработка со Фондацијата Конрад Аденауер го следи спроведувањето и исполнувањето на реформите од Планот 3-6-9. Врз основа на методологијата развиена од ИДСЦС се проценува реализираноста на активностите наведени во планот.

Der Einfluss externer Akteure auf dem Westbalkan

Eine geopolitische Akteurslandkarte

Ein Gespenst geht um auf dem Westbalkan – das Gespenst der Geopolitik. Erneut drohe die Region zum geostrategischen Schachbrett externer Akteure zu werden, so vermehrt die warnenden Stimmen aus Brüssel und den westlichen Hauptstädten, als auch aus der Region selbst. Russland, China, die Türkei und die Golfstaaten gewinnen mit unterschiedlichen Ressourcenausstattungen, Intentionen und Interessen an Einfluss in dieser Enklave innerhalb der Europäischen Union – politisch, wirtschaftlich und kulturell.

ПОЛИТИКАТА И УНИВЕРЗИТЕТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

POLITIK UND HOCHSCHULBILDUNG IN DER REPUBLIK MAZEDONIEN

Публикацијата е во авторство на доц. д-р Јован Андоновски од Правенот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип и доц. д-р Александар Спасеновски од Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ – Скопје.Истата е издадена во соработка со Институтот за општествени истражувања "МК-91"

ЈАКНЕЊЕ ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА ВО СФЕРАТА НА УПРАВУВАЊЕ СО ВОДИ

Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со Машинскиот Факулет-Скопје при Универзитетот Св. Кирил и Методиј од Скопје и Градежниот Факултет при Универзитетот Аристотелис од Солун организираа студентска размена во Битола од 15-17 април.

МЕЃУРЕЛИГИСКИ ЧАС

На 18 декември се одржа третиот меѓурелигиски час помеѓу студентите од факултетите за богословија и за исламски науки на тема “Значењето на светите книги во промовирање на мирот - посебен осврт кон Куранот”

МОДЕРНИ НАРОДНИ ПАРТИИ Vs ПОПУЛИСТИЧКИ ПАРТИИ

Од 20-24 март, Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со Вилфрид Мартенс Центарот за Европски студии организираше тренинг за тренери за активни политичари и експерти во Брисел под работен наслов Модерни народни партии Vs популистички партии.

АНАЛИЗА НА ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА МАКЕДОНСКИОТ ПРОЦЕС НА ПРИСТАПУВАЊЕ КОН ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со Институтот за демократија Социетас Цивилис од Скопје го промовираа истражувањето “Анализа на јавното мислење за македонскиот процес на пристапување кон Европската унија” на авторот Иван Дамјановски.

ЕВРОПСКАТА УНИЈА НА РАБ НА ПОВРАТОК ВО МАКЕДОНИЈА

Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со Институтот за демократија Социетас Цивилис од Скопје го промовираа истражувањето "Европската Унија на раб на повраток во Македонија“ на авторите Ненад Марковиќ, Зоран Нечев и Иван Николовски.

РЕЛИГИЈА, ПОЛИТИКА, ОПШТЕСТВО

Влијанието на религијата во политиката и општеството

Фондација Конрад Аденауер во соработка со Институтот за политички истражувања и порталот Религија.мк го реализираа третото истражување од серијалот истражувања кои ја анализираат перцепцијата на граѓаните за прашања во врска со религијата во Македонското општество.