Публикации

ПОЛИТИКАТА И УНИВЕРЗИТЕТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

POLITIK UND HOCHSCHULBILDUNG IN DER REPUBLIK MAZEDONIEN

Публикацијата е во авторство на доц. д-р Јован Андоновски од Правенот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип и доц. д-р Александар Спасеновски од Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ – Скопје.Истата е издадена во соработка со Институтот за општествени истражувања "МК-91"

ЈАКНЕЊЕ ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА ВО СФЕРАТА НА УПРАВУВАЊЕ СО ВОДИ

Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со Машинскиот Факулет-Скопје при Универзитетот Св. Кирил и Методиј од Скопје и Градежниот Факултет при Универзитетот Аристотелис од Солун организираа студентска размена во Битола од 15-17 април.

МЕЃУРЕЛИГИСКИ ЧАС

На 18 декември се одржа третиот меѓурелигиски час помеѓу студентите од факултетите за богословија и за исламски науки на тема “Значењето на светите книги во промовирање на мирот - посебен осврт кон Куранот”

МОДЕРНИ НАРОДНИ ПАРТИИ Vs ПОПУЛИСТИЧКИ ПАРТИИ

Од 20-24 март, Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со Вилфрид Мартенс Центарот за Европски студии организираше тренинг за тренери за активни политичари и експерти во Брисел под работен наслов Модерни народни партии Vs популистички партии.

АНАЛИЗА НА ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА МАКЕДОНСКИОТ ПРОЦЕС НА ПРИСТАПУВАЊЕ КОН ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со Институтот за демократија Социетас Цивилис од Скопје го промовираа истражувањето “Анализа на јавното мислење за македонскиот процес на пристапување кон Европската унија” на авторот Иван Дамјановски.

ЕВРОПСКАТА УНИЈА НА РАБ НА ПОВРАТОК ВО МАКЕДОНИЈА

Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со Институтот за демократија Социетас Цивилис од Скопје го промовираа истражувањето "Европската Унија на раб на повраток во Македонија“ на авторите Ненад Марковиќ, Зоран Нечев и Иван Николовски.

РЕЛИГИЈА, ПОЛИТИКА, ОПШТЕСТВО

Влијанието на религијата во политиката и општеството

Фондација Конрад Аденауер во соработка со Институтот за политички истражувања и порталот Религија.мк го реализираа третото истражување од серијалот истражувања кои ја анализираат перцепцијата на граѓаните за прашања во врска со религијата во Македонското општество.

ПОЛИТИЧКА МИСЛА 54

Фондацијата Конрад Аденауер во Република Македонија и Институтот за демократија „Социетас Цивилис„ ви го претставуваат 54-тото издание на списанието Политичка мисла.

ТРКА НА 3, 6 И 9 СО ПРЕЧКИ. КОН ЧИСТА ПРЕПОРАКА?

Набљудување на спроведувањето на вторите три месеци од Планот 3-6-9

Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС) го следи спроведувањето и исполнувањето на реформите од Планот 3-6-9. Вториот извештај кој се однесува на вторите три месеци од спроведувањето на планот, e јавно презентиран на 5 март 2018, понеделник, во ЕУ Инфо Центар.

AUFTRU ZUR EINREICHUNG VON PROJEKTVORSCHLAGEN

Projekte zur Unterstützung von Fürsprache-Initiativen der lokalen Netzwerke für Fürsprache und Monitoring in Serbien und

Die Konrad-Adenauer-Stiftung, die Vereinigung „ATINA – Bürgervereinigung für die Bekämpfung von Menschenhandel und jeder Art von geschlechtsspezifischer Gewalt“ (Serbien) und die Vereinigung der Juristen der Republik Mazedonien veröffentlichen einen Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen im Rahmen des Projekts „Zusammen bauen: Monitoring und Fürsprache in Gemeinden“, das von der Europäischen Union ins Leben gerufen wurde. Der Aufruf gilt bis zum 16. März 2018, 24 Uhr.