Публикации

Прирачник за локални избори 2017 во Република Македонија

Овој прирачник дава осврт на локалните избори 2017, кратка историја за претходните локални избори во Македонија, но и за изборниот систем за локални избори и информации за кандидатите за градоначалници.По изборите прирачникот ќе биде надополнет со второ издание кое ќе содржи информации за конечните резултати, како и за текот на кампањата.Публикацијата е достапна на македонски, англиски и албански јазик и може бесплатно да се превземе од нашата веб-страна.

ПОЛИТИЧКА АКАДЕМИЈА 2017

ЈАКНЕЊЕ НА ДЕМОКРАТИЈАТА НА ЛОКАЛНО НИВО

Од 16 до 17 септември во хотел Мериот се одржа Политичката академија 2017. Настанот е организиран од страна на Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со Институтот Павел Шатев.

РЕГИОНАЛНА ЛЕТНА ШКОЛА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 2017

Од 29 септември до 1 октомври, КАС во соработка со Факултетот за безбедност-Скопје и Центарот за истражување и креирање политики ја организираше регионалната Летна школа за безбедност 2017. Проектот е поддржан од „Вилфред Мартенс“ Центарот за европски студии од Брисел.

СОВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМИ

Учебникот „Современи политички системи“ е колективен и сеопфатен труд на проф. д-р Саво Климовски, проф. д-р Тања Каракамишева Јовановска и на доц д-р Александар Спасеновски, од катедрата по Уставно право и политички систем на Правниот факултет “Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Учебникот е изработен со поддршка на Фондацијата Конрад Аденауер.

ПРЕДИЗВИЦИ И МОЖНОСТИ ЗА МЛАДИНСКИ ПОЛИТИКИ

Младински политики на локално ниво

Од 22 до 24 септември во Берово се одржа транинг семинарот посветен за предизвиците и можностите за младите луѓе на локално ниво во организација на Фондацијата Конрад Аденауер.

Mazedonischer Außenminister zu Gast bei der Konrad-Adenauer-Stiftung

Am 06. September empfing der stellvertretende Generalsekretär der Konrad-Adenauer-Stiftung, Dr. Gerhard Wahlers, den mazedonischen Außenminister Nikola Dimitrov und eine hochrangige Delegation Mitarbeiter seines Ministeriums zum bilateralen Austausch.

Македонскиот министер за надворешни работи на гости во фондацијата Конрад Аденауер

На 06 септември заменик генералниот секретар на фондацијата Конрад Аденауер д-р Герхард Валерс оствари билатерална средба со македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров, кој беше придружуван од висока делегација на соработници од министерството.

ВТОРА РЕГИОНАЛНА ЛЕТНА ШКОЛА

"Општеството и религијата: Етнички групи, идентитет, национализам"

Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со "Вилфрид Мартенс" Центарот за Европски студии, втора година по ред ја организираа Регионалната летна школа 2017 на тема "Општеството и религијата: Етнички групи, идентите и национализам"

ПОЛИТИЧКИ ЕЛИТИ, ГРАЃАНСТВО И ОПШТЕСТВЕНИ ПРОМЕНИ

ПОЛИТИЧКА МИСЛА 52

Пред вас е педесет и вториот број на списанието „Политичка мисла“ кое како и досега излегува во соработка на фондацијата „Конрад Аденауер“ и Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ од Скопје.

Konrad-Adenauer-Stiftung trauert um Helmut Kohl

Zum Tode von Bundeskanzler a.D. Helmut Kohl erklärt der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung und Präsident des Europäischen Parlaments a.D., Hans-Gert Pöttering: