Публикации

ДЕН НА ЕВРОПА

Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со Европското движење на Македонија и оваа година го одбележаа Денот на Европа со серија од неколку настани.

КАТЕДРА АДЕНАУЕР

Од 8 до 10 мај во Дојран се одржа третата по ред “Катедра Аденауер” на која присуствуваа 37 студенти од различни универзитети од Македонија.

Der Berlin-Prozess und danach

Regionale Integration und der EU-Annäherungsprozess auf dem Westbalkan

Am 12. Juli 2017 findet in Triest die 4. Konferenz zum Westlichen Balkan im Rahmen des sogenannten Berlin-Prozesses statt. Diese Konferenz wird dabei ganz unter dem Eindruck der vielfältigen innerstaatlichen und zwischenstaatlichen Herausforderungen auf dem Westbalkan stehen. Im Vorfeld des Gipfels von Triest lud die Konrad-Adenauer-Stiftung am 8. Mai in Berlin zu einem Westbalkan-Diskussionsforum auf Ebene der in Berlin ansässigen Botschafter der beteiligten Länder ein.

Политички партии и интересовни групи

Уште од отворањето на претставништвото на Фондацијата Конрад Аденауер во 2000 година, беа реализирани значаен број на активности кои имаат за цел да придонесат кон понатамошно подобрување на вкупните прилики во Република Македонија. Во таа смисла, соработката со академската заедница претставува посебен императив за нас, при што поддршката во издавањето на овој учебник претставува уште еден логичен чекор во оваа насока. Се надеваме дека овој учебник ќе ги збогати знаењата не само на студентите, академците од високообразовните институции во државата, туку и на сите други добронамерници.

Промовиран прирачникот за спречување на корупција во локалната администрација.

Фондацијата Конрад Аденауер и Македонското здружение на млади правници (МЗМП) во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација подготвија Прирачник за спречување на корупцијата во локалната администрација кој беше промовиран на 19.04.2017 година во јавноста.

ПОВИК ЗА ЕКСПЕРТ

Здружение на правници на Република Македонија во соработка со Фондација Конрад Аденауер и НВО Атина - Србија во рамки на проектот “Градиме заедно: мониторинг и застапување во локалните заедници" објавува повик за еден национален експерт

Европската унија 60 години од потпишувањето на Римскиот договор: Дали Македонија оди кон Европа?

По повод 60 годишнината од потпишувањето на Римскиот договор, Европското движење на Р. Македонија во соработка со фондацијата Конрад Аденауер ја организираа панел дискусијата која го отвори прашањето: Дали Македонија е на вистинскиот пат?

Регионална Зимска школа за безбедност 2016

Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со Факултетот за безбедност-Скопје и Центарот за истражување и креирање политики ја организираа регионалната Зимска школа за безбедност 2017. Овој проект беше исто така поддржан и од нашиот партнер „Вилфред Мартенс“ Центарот за европски студии од Брисел.

Се оддржа вториот Меѓурелигиски час помеѓу студентите од факултетите за богословија и за исламски науки

На 14.03.2017 година во х. Мериот во Скопје се одржа вториот Меѓурелигиски час на тема: Перцепциите на граѓаните за религијата и нејзината улога во мултиконфесионалните општества.

Промоција на истражување на јавното мислење за ЕУ

Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ на ден 17.02.2017 одржаа прес конференција на која беа промовирани извештаи од две истражувања на јавното мислење