Публикации

Kоординативни механизми за развој,спроведување, следење и оценување на реформите во правосудниот сектор

Компаративна анализа

Преглед на состојбата во декември 2015

Macedonian–German Forum

Equal partnership is a key for successful cooperation

On the occasion of the 15th anniversary of the foundation in Macedonia, KAS organized the first Macedonian–German Forum under the topic “Political education as the basis of democracy: 15 years Konrad-Adenauer-Stiftung in Macedonia”. The KAS office was pleased with the presence of Michael Thielen, the Secretary General of KAS who was the guest of honor at the celebration of the anniversary.

Учениците од СУГС "Никола Карев" креираа сопствен модел на функционирање на Училишната заедница

СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ НА УЧИЛИШНА ЗАЕДНИЦА

Овој пилот проект е имплементиран од Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со Младите можат и има за цел да ги зајакне капацитетите на учениците во создавање на одржлив модел на училишна заедница кој понатаму ќе може да се реплицира.

Повик за изработка на хумористични цртежи/стрипови

Ни претставува задоволство да го објавиме повикот за изработка на хумористични цртежи/стрипови! Повикот е наменет за млади уметници кои имаат идеја да ги претстават предизвиците со кои се соочува животната средина на хумористичен начин.

КАТЕДРА АДЕНАУЕР 2015

“Миграциите и ЕУ – Што се случува во Европа?”

Фондацијата Конрад Аденауер и Вилфрид Мартенс Центарот за Европски Студии, Правниот факултет "Јустинијан Први" и Институтот "Макс ван дер Штул" при Универзитетот на Југоисточна Европа организираа серија на предавања под заеднички наслов "Катедра Аденауер 2015".

Реализирана 7-та тренинг симулација “Визии и желби за Европа”

Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со Вилфрид Мартенс Центарот за Европски Студии и ЦИВИК институтот ја имплементираа 7-та по ред тренинг симулација ”Визии и желби за Европа” во СОУ “Ванчо Прке” – Виница од 16-18 октомври.

“Младите за развој: Зајакнување на генерацијата Е"

EDS го одржа првиот работен состанок во Скопје

Официјалната студентската организацијата на Европската народна партија, EDS (European Democratic Students) заедно со Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ го организираа првиот состанок на советот на организацијата за работната 2015/2016 година под работен наслов “Младите за развој: Зајакнување на генерацијата Е". Настанот беше одржан во Скопје, од 29 септември до 4 октомври со финансиска и организациска поддршка на Фондацијата Конрад Аденауер претставништвото во Скопје и Вилфрид Мартенс Центарот за Европски Студии од Брисел.

Flucht und Migration

Weltweite Reaktionen

Die Themen Flucht und Migration stehen bereits seit längerem im Mittelpunkt der öffentlichen Wahrnehmung Deutschlands und Europas und haben mit der jüngsten Zuspitzung der Flüchtlingsproblematik eine rasante Dynamik entwickelt. Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat zusammengetragen, wie das Thema in anderen Regionen der Welt wahrgenommen wird und welche eigenen Erfahrungen es dort gibt. Darüber hinaus haben unsere Auslandsmitarbeiter und -mitarbeiterinnen die aktuelle Stimmung und den Tenor politischer Diskussionen in den Mitgliedsstaaten der EU und ihren Anrainer-Staaten eingefangen.

Schüler aus Ohrid formulieren ihre Wünsche und Visionen für Europa

Eines der Hauptziele der Konrad-Adenauer-Stiftung ist die Förderung der Werte der EU und die Integration Mazedoniens in die europäische Gemeinschaft. Aufbauend auf diesen Zielen organisierte die KAS vom 25. - 27. September das Simulationsspiel "Visionen und Wünsche für Europa", an dem 37 Schüler der OSU "Kliment Ohridski"-Schule in Ohrid teilnahmen.

Средношколците во Охрид ги изразија своите визии и желби за Европа

Една од главните цели на фонацијата Конрад Аденауер е промоцијата на вредностите на ЕУ како и интеграцијата на Македонија во истата. Во тој контекст, КАС ја имплементираше тренинг симулацијата "Визии и желби за Европа" за 37 ученици од СОУ "Климент Охридски" во Охрид од 25-27 септември.