Asset Publisher

Настани

Asset Publisher

Asset Publisher

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Asset Publisher

Seminar

ausgebucht

Визии и желби за Европа

ТРЕНИНГ СИМУЛАЦИЈА ЗА ПРОЦЕСОТ НА ПРИСТАПУВАЊЕ ВО ЕУ

Фондацијата Конрад Аденауер во партнерство со Вилфрид Мартенс Центарот за Европски Студии и ЦИВИК институтот ќе ја организираат 1-та по ред тренинг симулација "Визии и желби за Европа" во 2016 година.

Seminar

ausgebucht

УСПЕШНИ ПОЛИТИКИ ОД И ЗА ЖЕНИТЕ

Фондацијата Конрад Аденауер промовира и поттикнува еднакви можности за жените во сите аспекти на општеството.

Seminar

Зајакнување на Училишната заедница на СГГУГС Здравко Цветковски

Повик за учесници

Фондација Конрад Аденауер, во соработка со СГГУГС Здравко Цветковски, започна со реализирање на проект кој има за цел да ја зајакне постоечката Училишна заедница на средното училиште Здравко Цветковски во Скопје.

Seminar

ausgebucht

ПОЛИТИЧКА АКАДЕМИЈА

СОВРЕМЕНА НАРОДНА ПАРТИЈА

Политичката академија, која се одржува на годишно ниво е наменета за активни политичари и претставува комбинација на граѓанска и политичка едукација, како и обука за лидерски вештини.

Workshop

ausgebucht

Преговарање и политика

Соочување со интересите и правење компромис во политиката

Целта на симулацијата "Преговарање и политика - Соочување со интересите и правење компромис во политиката" е да ги собере на едно место младите политичари од различни политички партии со цел да се запознаат помеѓу себе.

Workshop

ausgebucht

Унапредување на координативните механизми за следење и оценување на реформите во правосудниот сектор

Асоцијацијата Зенит, во соработка и со поддршка на Фондацијата Конрад Аденауер, организираат работилница посветена на унапредување на координативните механизми за следење и оценување на реформите во правосудниот сектор.

Seminar

ausgebucht

STRATEGIC PLANING OF THE SCHOOL COUNCIL OF SUGS "GEORGI DIMITROV"

European Model of Youth Participation

This pilot project is implemented by Konrad Adenauer Foundation in partnership with Youth Can and it aims to build the capacity of the high school students to create their own sustainable council within the school system and act as multipliers.

Seminar

ausgebucht

Политичка култура и Политички дијалог

Улогата на младите во воспоставувањето на нов политички дијалог во земјата

Фондацијата Конрад Аденауер организира семинар на тема "Политичкa култура и Политички дијалог" во периодот помеѓу 11-13 декември 2015 во хотел Аурора, Берово.

Seminar

ausgebucht

СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ НА УЧИЛИШНАТА ЗАЕДНИЦА НА СУГС "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ"

Европски модел на младинско учество

Овој пилот проект е имплементиран од Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со Младите можат и има за цел да ги зајакне капацитетите на учениците во создавање на одржлив модел на училишна заедница кој понатаму ќе може да се реплицира.

Event

Mакедонскo-германски форум

Политичка едукација како основа на демократијата: 15 години Фондација Конрад Аденауер во Република Македонија

Во насока на воспоставување нов политички дијалог помеѓу Македонија и Германија фондацијата Конрад Аденауер го основа Македонско-германскиот форум, кој ќе се одржува секоја година во Скопје и Берлин.

Asset Publisher

Регионална летна школа 2024

Општество и религија: етнички групи, идентитет и национализам

Регионалната летна школа 2024 „Општество и религија: етнички групи, идентитет и национализам“, се одржа помеѓу 17. -20. Јуни 2024 година во Скопје. Настанот обедини 20 студенти од Југоисточна Европа, со цел да дискутираат на повеќе општествени и религиозни прашања во рамки на неколкудневните активности кои вклучуваа серија на предавања и студиски посети на институции и организации од земјата.

Ден на Европа 2024

Одбележување на Денот на Европа - 9 Мај

На 04 јуни 2024, се одржа настанот посветен на одбележувањето Денот на Европа – 9 Мај, во организација на Европско движење на Република Северна Македонија и Фондацијата Конрад Аденауер. По поздравните обраќања се одржа и панел дискусија на темата „Иднината на проширувањето на ЕУ - Кои се придобивките за Северна Македонија и Европската унија?“.

Стратешко планирање за политички промени 2024

Работилница

Во рамки на одличната соработка, КАС и ПИАЦ „Љубиша Георгиевски“ организираа тридневен настан наменет за највисокото раководство на ВМРО-ДПМНЕ и членовите на Извршниот комитет, со цел дискусии и стратешко планирање за активностите на ВМРО-ДПМНЕ во наредниот период. Настанот се одржа од 23 до 25 февруари во Велес. Овој настан опфати и стручни презентации на бројни домашни и странски политичари, како и експерти од практиката.

Зајакнување на капацитетите на пратениците

Успешни стратегии и предизвици

Во рамки на одличната континуирана соработка, КАС и ПИАЦ „Љубиша Георгиевски“ организираа настан наменет за пратениците од ВМРО-ДПМНЕ, со цел напредна обука за подобрување на вештините за комуникација со јавноста, отвореност и транспарентност. Настанот се одржа од 16 до 18 февруари во Охрид. Овој настан опфати и стручни презентации на бројни домашни и странски политичари, како и експерти од практиката.

Политичка академија 2024

Важноста на ефективната комуникација во градењето успех

Од 09 до 11 февруари, КАС во соработка со ПИАЦ „Љубиша Георгиевски“ ја организираа Политичката академија наменета за активисти од ВМРО-ДПМНЕ на локално ниво, насловена како „Важноста на ефективната комуникација во градењето успех“. Овој настан опфати и стручни презентации на бројни домашни и странски политичари, како и експерти од практиката.

Филмска проекција "Конференцијата во Ванзе" (2022)

На 30. јануари во Мултимедијалниот центар “Киро Глигоров” (Киноверзум), Штип се одржа проекција на филмот “Конференцијата во Ванзе” (2022).

Филмска проекција "Конференцијата во Ванзе" (2022)

На 07. ноември во Меморијалниот центар на холокаустот на Евреите од Македонија се одржа проекција на филмот “Конференцијата во Ванзе” (2022).

Зајакнување на регионалната соработка, стабилноста и добрососедските односи во време на војна

Фондацијата Конрад Аденауер и Школата за Јавни политики “Мајка Тереза” го организираа настанот “Зајакнување на регионалната соработка, стабилноста и добрососедските односи во време на војна”.

Катедра Аденауер 2023

На 17 и 19 октомври, КАС во соработка со Центар за европски студии Вилфред Мартенс од Брисел, Академијата за Европски интеграции - Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола и Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип организираше две предавања во рамки на Катедрата Аденауер 2023 година.

Градење успех на локално ниво: Зајакнување на капацитетите на локалната самоуправа

Обука за градоначалници

На 28 октомври, КАС во соработка со ПИАЦ „Љубиша Георгиевски“ организираше тркалезна маса и работилници за градоначалниците предложени од ВМРО-ДПМНЕ на тема: „Градење успех на локално ниво: Зајакнување на капацитетите на локалната самоуправа“.