Einzeltitel

Политбарометер 2020

Монголын улс төр, эдийн засгийн байдлын талаар олон нийтийн санал бодлын судалгаа

“Сант Марал” сангийн Монголын нийгэм, улс төр, эдийн засгийн байдлын талаар олон нийтийн санал бодлын шинэ судалгааг хүргэж байна. Судалгаа 2020 оны 5-р сард хийгдсэн бөгөөд Улаанбаатар хот болон нийт долоон аймгийн 1200 иргэнийг хамрууллаа. Энэхүү судалгааны ажлыг „Сант Марал“ Сан Конрад-Аденауэр-Сангийн дэмжлэгтэйгээр гүйцэтгэсэн болно.

Ажилгүйдэл, амьжиргаа, авилга, үнийн өсөлт зэргийг Монгол Улсын нийгэм, улс төр, эдийн засгийн тулгамдсан асуудлууд гэж иргэд үзэж байна. Түүнчлэн энэ жилийн Политбарометерийн онцлог нь корона цар тахлын талаар иргэдийн санал бодлыг тандсан явдал байлаа. Судалгаанд оролцсон иргэдийн 80 орчим хувь нь цар тахлын эсрэг авч хэрэгжүүлж буй Засгийн газар, Эрүүл мэндийн яамны бодлого шийдвэртэй сэтгэл хангалуун байна гэж хариулжээ.  

 

Судалгааны үр дүнтэй доорх линкээр орж танилцана уу.

эзлэх хувь

холбоо барих хүн

Сүхбат Баатар

Sukhbat  Baatar bild

Төслийн зохицуулагч

sukhbat.baatar@kas.de +976 11 31 91 35

мэдээлэл захиалга

хэвлэлийн газар

Конрад-Аденауэр-Сан, “Сант Марал” сан

erscheinungsort

Ulaanbaatar