Einzeltitel

“Сэтгүүлчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль”-ийн төсөл боловсруулах судалгаа

Монгол Улсын Үндсэн хуулиар үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх, мэдээлэл авах эрх чөлөөг баталгаажуулж, хэвлэн нийтлэх хүний суурь эрхийг хуульчилсан.

Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд болон сэтгүүлчдийн хараат бус байдлыг хангах чиглэлээр тусгайлсан хууль байхгүйгээс тэдний эрх ашиг зөрчигдөх явдал түгээмэл байна.

 

Сэтгүүлчийн эрх зүйн байдлыг сайжруулах зорилгоор Конрад-Аденауэр-Сангийн дэмжлэгтэйгээр  энэхүү судалгааг КАС-ийн 2018 оны сэтгүүл зүйн хөтөлбөрийн төгсөгчдийн санаачилгаар үүсгэн байгуулагдсан “PiKAS” сэтгүүл зүйн медиа багийн сэтгүүлч, хуульчдаас  бүрдсэн  баг, хамт олон хамтран боловсруулсныг танилцуулж байна.

эзлэх хувь

холбоо барих хүн

Ганзаяа Сэнгээ

Ganzaya Sengee bild

ТӨСЛИЙН ЗОХИЦУУЛАГЧ

Zaya.Sengee@kas.de +976 11 31 91 35/36 +976 11 31 91 37