Einzeltitel

Төрийн байгуулал судлал сэтгүүл #02

нь Ганзаяа Сэнгээ

Ковид: Сайн засаглал

“Төрийн байгуулал судлал” эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийн ээлжит дугаарыг уншигч Танд өргөн барьж байна. Энэ удаагийн дугаар дэлхийн 200 гаруй улс орон, бүс нутагт Ковид-19 цар тахал тархсан бэрхшээл, хүндрэл ихтэй цаг үед гарч байгаа тул эхний ээлжид сэтгүүлээ цахим хэлбэрээр Танд толилуулж байна.

Конрад-Аденауэр-Сангийн дэргэдэх Төрийн байгуулалтын экспертийн зөвлөлийн эрдмийн ажиллагааны хүрээнд, олон талын редакцын оролцоотойгоор тус эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийг эрхлэн гаргадаг билээ.

 

Энэ удаагийн дугаарт Ковид-19 цар тахлын үеийн дэлхий ертөнц, геополитикийн шилжилт ба Ковид, дэлхийн улс орнуудын засгийн газрууд эдийн засгаа сэргээх болон мөнгө санхүүгийн бодлогын хүрээнд авч байгаа арга хэмжээ, цар тахал буюу тодорхой бус нөхцөл байдалд төрийн байгууллагуудын анхаарах асуудлууд, цар тахал ба боловсрол зэрэг тулгамдсан асуудлуудыг хөндсөн судалгааны өгүүллүүд орсноороо онцлог юм.

эзлэх хувь

холбоо барих хүн

Ганзаяа Сэнгээ

Ganzaya Sengee bild

ТӨСЛИЙН ЗОХИЦУУЛАГЧ

Zaya.Sengee@kas.de +976 11 31 91 35/36 +976 11 31 91 37