Rozhovor

Liberálně-konzervativní akademie

ve spolupráci s CEVRO LKA

Akce se zabývá aktuálními ekonomickými, zahraničnopolitickými a vnitropolitickými a právními otázkami. Cílovou skupinou jsou mladí akademici, kteri chtějí pracovat v oblasti státní správy a politiky.
do kalendáře

místo

Praha

kontakt

Milan Šimůnek

Liberal-Konservative Akademie v_23